18 Μαρτίου 2015

4η ΓΙΟΡΤΗ ΣΠΟΡΩΝ - 2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ελλ., eng, g)
ΚΡΟΚΕΕΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 11.00

Σας προσκαλούμε στη Γιορτή Σπόρων που διοργανώνουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με στόχο την ενημέρωση όλων μας για σημαντικά ζητήματα περιβάλλοντος και την έμπρακτη υποστήριξή μας στο δικαίωμα για ελευθερία στη συλλογή, διατήρηση και διάδοση των σπόρων.

Διαπιστώνουμε την προσπάθεια των αγορών να περιορίσουν την ελευθερία στην παραγωγή της τροφής στο όνομα του κέρδους και του ελέγχου της ζωής μας. Συνειδητοποιούμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές από τις οποίες έχουμε δανειστεί το φυσικό πλούτο, τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Επιλέγουμε να υπερασπιζόμαστε με το λόγο μας και το έργο μας τα δημόσια αγαθά, τη συνεργασία, την αυτοοργάνωση.

Γνώση - σπορά - ελευθερία: εάν δεν θέλουμε να χάσουμε την «ελευθερία» μας σχετικά με τη διατροφή, θα πρέπει να εργαστούμε για «γνώση» και «σπορά» κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Φέτος θα συναντηθούμε στην Πλατεία Αλώνια στις Κροκεές. Εκεί θα συζητήσουμε, θα ενημερωθούμε, θα ανταλλάξουμε και θα μοιράσουμε σπόρους από ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες.
Σας καλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας την Κυριακή 5 Απριλίου 2015, ώρα 11 το πρωί (η αναβολή της εκδήλωσης αποφασίστηκε λόγω της προβλεπόμενης κακοκαιρίας).

Τη φετινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης) και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κροκεατών. Υποστηρίζουν και συμμετέχουν καλλιεργητές και παραγωγοί από Λακωνία – Μεσσηνία καθώς και η συλλογικότητα Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
- Θαλή Λαδακάκο: 6939 361 652, peripolomanis@gmail.com (Πρόεδρος Δ.Σ. «Περι.Πολ.Ο. Μάνης»)
- Δημήτρης Κοντογιάννης: 6977 096 282, politistikossyllogoskrokewn@gmail.com
(Πρόεδρος Δ.Σ. «Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φιλοπρόοδων Κροκεατών»)
Διαρκής ενημέρωση στην παρούσα σελίδα καθώς και στις σελίδες facebook
του  ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης και της  εκδήλωσης
 
Αναλυτικό πρόγραμμα
11:00 11:15
Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές.
11:15 – 13:00
Παρουσίαση θεμάτων στα Περίπτερα Ενημέρωσης που θα λειτουργούν στο χώρο.
• Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (μεταλλαγμένα), έλεγχος διατροφής και η σημερινή κατάσταση, Παναγιώτης Κάτσαρης, γεωπόνος - βιοτεχνολόγος
• Πώς φτιάχνουμε το σπορείο μας; Παραγωγή, συλλογή και διατήρηση σπόρων.
• Δύο χρόνια αυτοδιεύθυνσης στο εργοστάσιο της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟ.ΜΕ.)

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ανταλλαγή και διανομή σπόρων.

Με την ευκαιρία της συμμετοχής της συλλογικότητας Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος», οργανώνουμε φαγητό από κοινού: ας φέρει ο καθένας μας ό,τι μπορεί (πίτες, κλπ).

Οδική πρόσβαση
Όσοι θα έρθετε από την περιφερειακή οδό Σπάρτης – Κροκεών – Μονεμβάσιας,
ακολουθείστε τις πινακίδες μας έως το χώρο της Γιορτής.

Ακολουθεί η Πρόσκληση στα αγγλικά και γερμανικά:

4th SEED - FESTIVAL 2015
Knowledge – Sowing – Freedom

Invitation

We would like to invite you to join our Seed – Festival which we have been organizing for the 4th time in succession. We offer information about important environmental subjects and useful support in realizing our right to freedom in chosing, preserving and  handling our seeds.

We are fighting against the markets trying to restrict  our freedom of  cultivating our own food in order to maximize their profits and control our lives. We accept our responsibility to the following generations from whom we have only borrowed the plush nature and the planet we live on. We have taken our decision to defend – with words and deeds - public property, cooperation and autonomy

Knowledge – Sowing – Freedom: If we do not want to loose our „freedom“ regarding  our nutrition, we have to acquire „knowledge“ and „sow“ - in a literal and  in a figurative sense.

This year we will meet at Πλατεία Αλώνια in Krokees. We offer information, exchange and distribute seeds from local and traditional species.

We sincerely invite you!  On Sunday, April 5th 2015 at 11 a.m. (The change of dates was due to bad wheather forecasts)

This year´s event has been organized by Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης) (environmental and cultural association Manis)  and Εκπολιτιστικός  Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κροκεατών. (cultural association Krokees). We have been supported by farmers and producers from Lakonia and Messinia and by  Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»  collective (public kitchen „the different person“).

Further information regarding the event:
- Θαλή Λαδακάκο: 6939 361 652, peripolomanis@gmail.com (Πρόεδρος Δ.Σ. «Περι.Πολ.Ο. Μάνης»)
- Δημήτρης Κοντογιάννης: 6977 096 282, politistikossyllogoskrokewn@gmail.com
  (Πρόεδρος Δ.Σ. «Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Φιλοπρόοδων Κροκεατών»)

continuous  web info:
http://peripolomanis.blogspot.gr
Facebook: < peripolo.manis > και < Λακωνία: 4η Γιορτή Σπόρων – 2015 >

Program
11:00 a.m. - 11:15 a.m.
reception by the hosts  
11:15 a.m. – 1:00 p.m.
Presentation of our subjects at our information desks.
•    Genetically  modified organisms, food control and current situation Παναγιώτης Κάτσαρης, agronomist and biotechnician
•    How do we obtain our seeds? Cultivation, choice and storage of seeds.
•    Two years of independence  Βιομηχανική Μεταλλευτική (ΒΙΟ.ΜΕ.) plant.

The event will be completed by theexchange and distribution of various seeds.

With the help of Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»  there will also be something to eat.  From all of us – for all of us. You are very welcome to bring whatever you can (like pita etc) .

Access
Ring road Sparta -Krokees - Monemvasia – please follow our  signposts leading you to the event.

4. SAATGUT - FESTIVAL 2015
Wissen – Aussaat - Freiheit

Einladung

Wir laden Sie ein zu unserem Saatgut – Festival, das wir dieses Jahr zum vierten mal in Folge veranstalten. Wir bieten Ihnen Informationen zu wichtigen Umweltthemen und praktische Unterstützung bei der Umsetzung unser aller Recht auf Freiheit bei der Auswahl, Erhaltung und Verarbeitung von Saatgut.

Wir wehren uns gegen den Versuch der Märkte, unsere Freiheit beim Anbau unserer Nahrungsmittel einzuschränken, um ihren Gewinn zu erhöhen und Kontrolle über unser Leben auszuüben. Wir stellen uns der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, von denen wir die reichhaltige Natur und den Planeten, auf dem wir leben, nur geliehen haben. Wir haben uns entschlossen – mit Worten und Taten – das öffentliche Gut, Zusammenarbeit und Eigenständigkeit zu verteidigen.

Wissen – Aussaat – Freiheit: Wenn wir unsere „Freiheit“ in Bezug auf unsere Ernährung nicht verlieren wollen, dann müssen wir uns unser „Wissen“ erarbeiten und „aussäen“ - im wörtlichen und im übertragenen Sinne.

In diesem Jahr treffen wir uns auf der Πλατεία Αλώνια in Krokees. Wir bieten Informationen, tauschen und verteilen Saatgut von einheimischen, traditionellen Sorten.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein! Am Sonntag, 5. April 2015 um 11 Uhr. (Die Änderung des ursprünglichen Termins erfolgte aufgrund der schlechten Wettervorhersage).

Die diesjährigen Veranstaltung wird gemeinsam organisiert von Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Μάνης) (Umwelt- und Kulturverein Mani)  und Εκπολιτιστικός  Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κροκεατών. (Kulturverein Fortschritt Krokees). Unterstützend nehmen teil: Landwirte und Produzenten aus Lakonien  und Messinien sowie das Kollektiv  Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» (öffentliche Küche „der andere Mensch“).

Weitere Informationen zur Veranstaltung:
- Θαλή Λαδακάκο: 6939 361 652, peripolomanis@gmail.com (Πρόεδρος Δ.Σ. «Περι.Πολ.Ο. Μάνης»)
- Δημήτρης Κοντογιάννης: 6977 096 282, politistikossyllogoskrokewn@gmail.com
  (Πρόεδρος Δ.Σ. «Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Φιλοπρόοδων Κροκεατών»)

laufende aktuelle Infos im Netz:
http://peripolomanis.blogspot.gr
Facebook: < peripolo.manis > και < Λακωνία: 4η Γιορτή Σπόρων – 2015 >

Programm

11:00 - 11:15
Begrüßung durch die Veranstalter 
11:15 – 13:00
Vorstellung der Themen an den Informationstischen am Veranstaltungsort.
•    Gentechnisch veränderte Organismen, Lebensmittelkontrolle und aktueller Stand. Παναγιώτης Κάτσαρης, Agronom und Biotechniker
•    Wie gewinnen wir unser Saatgut? Anbau, Auswahl und Lagerung des Saatgutes.
•    Zwei Jahre Unabhängigkeit im Werk  der Βιομηχανική Μεταλλευτική (ΒΙΟ.ΜΕ.) 

Die Veranstaltung wird vervollständigt durch den Tausch und die Verteilung von Saatgut.

Durch die Teilnahme der Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»  kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.  Von allen – für alle.  Das Mitbringen von Speisen (jeder was er kann) wie z.B. Pita etc. ist herzlich willkommen.

Anfahrt:
Kommend von der Umgehungsstrasse Sparta -Krokees-Monemvasia – bitte folgen Sie  unserer Beschilderung  bis zum Veranstaltungsort.