19 Σεπτεμβρίου 2009

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

Λάβαμε το παρακάτω Δελτίο Τύπου από τον ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ και θεωρούμε καθήκον μας να το δημοσιεύσουμε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα, 14/09/2009
Θέμα: «Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας»
Απροστάτευτες κινδυνεύουν να μείνουν από τις αρχές του 2010 οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας, καθώς λήγει το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, και μαζί με αυτό λήγουν και οι συμβάσεις των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης των περιοχών αυτών. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις της Πολιτείας, δεν έχει γίνει έως σήμερα κανένα βήμα για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων, και αυτό πρακτικά θα έχει ως αποτέλεσμα να μπει λουκέτο στους φορείς. Παράλληλα, θα χαθεί και όλη η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τους εργαζόμενους στην διαχείριση των περιοχών, αλλά και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με συνέπεια, όλες οι προσπάθειες προστασίας των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της χώρας να πρέπει να αρχίσουν ξανά από το «μηδέν».

«Τα αποτελέσματα μίας τέτοιας εξέλιξης θα είναι καταστρεπτικά για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, αφού θα χαθεί η πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα από το προσωπικό των φορέων, θα πρέπει να δαπανηθούν άσκοπα νέοι οικονομικοί πόροι για την κατάρτιση και εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων, ενώ παράλληλα θα χαθούν τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών των υπηρεσιών (π.χ. Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡ, Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α.) και των αγώνων των Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Φορέων», επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών «Ελληνική Φύση», Βασίλης Κουρούτος.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να δοθεί διέξοδος στο πρόβλημα της ανανέωσης των συμβάσεών τους. «Έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές στη διάρκεια των τελευταίων μηνών να επισημάνουμε το πρόβλημα στις αρμόδιες υπηρεσίες και στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί καμία ουσιαστική απόφαση για το μέλλον των φορέων», επισημαίνει ο κ. Κουρούτος.

Παράλληλα, ζητούν να δοθεί λύση σε μια σειρά ακόμη προβλημάτων που συνδέονται με την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων διαχείρισης όπως είναι:
- η στελέχωση των φορέων με ένα ελάχιστο αριθμό τακτικού ειδικού επιστημονικού προσωπικού
- η αδιάλειπτη χρηματοδότηση των φορέων διαχείρισης από τον κρατικό προϋπολογισμό - η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους
- η δημιουργία υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικής διεύθυνσης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κουρούτος Βασίλης 6945373088, Παπαδράγκα Λία 6974896714

Βόλος, 12/09/2009
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Είναι ευρέως γνωστό ότι η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα τα οποία επιζητούν άμεση λύση για να μπορέσουν οι φορείς διαχείρισης τους να υλοποιήσουν αποτελεσματικά το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Είναι λοιπόν απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής για την αποτελεσματική λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, η οποία θα πρέπει να βασίζεται και να αξιοποιεί την υπάρχουσα εμπειρία από την ως τώρα λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης.

Είναι προφανές ότι η στρατηγική αυτή δεν θα πρέπει να βασίζεται στη σημερινή επικρατούσα άποψη ότι δηλαδή «για τους Φ.Δ. θα πρέπει να διατεθούν οι ελάχιστοι δυνατοί κρατικοί οικονομικοί πόροι και να λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό», διότι τότε απλώς θα μετατρέψουμε τους ΦΔ σε ένα διακοσμητικό στοιχείο των προστατευόμενων περιοχών με αρμοδιότητες όπως μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις, έκδοση αδειών ξενάγησης και επιστημονικών ερευνών.

Είναι επίσης προφανές ότι αν θέσουμε ως προϋπόθεση και απαράβατο όρο, η στρατηγική μας και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης να βασίζονται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τότε σίγουρα οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας θα παραμείνουν ή θα μετατραπούν σε απροστάτευτες.

Αντίθετα αν θέσουμε ως στόχους την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας από την ως τώρα λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, την εξασφάλιση επαρκούς και συνεχούς χρηματοδότησης τους και την τροποποίηση/ βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, τότε υπάρχει ελπίδα και προοπτική οι προστατευόμενες περιοχές να εκπληρώσουν τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των ΦΔ της χώρας μας Θα πρέπει να είναι:

1. Ανθρώπινο δυναμικό
Προφανώς, για την αποτελεσματική λειτουργία των ΦΔ, όπως άλλωστε και κάθε άλλης υπηρεσίας, είναι αναγκαία η στελέχωσή τους από έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό. Τα στελέχη αυτά, πέρα από την υλοποίηση του έργου που έχουν αναλάβει, θα μπορέσουν να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και να μεταφέρουν την εμπειρία τους όχι μόνο στα νέα στελέχη των ΦΔ αλλά και σε οποιονδήποτε φορέα (π.χ. μελετητικά γραφεία) που έχει αναλάβει την εκπόνηση κάποιου έργου σχετικού με τις προστατευόμενες περιοχές.

Σήμερα, μετά από υπερπροσπάθεια πολλών ΔΣ Φορέων Διαχείρισης, οι περισσότεροι Φορείς έχουν στελεχωθεί με προσωπικό που με τη πάροδο του χρόνου έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση όχι μόνο της περιοχής ευθύνης τους αλλά γενικότερα στην αποτελεσματική διαχείριση προστατευομένων περιοχών.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ανανέωση/ παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στους ΦΔ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Φορέων αλλά και να μη χαθεί η πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα.

Προφανώς, θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να εξασφαλιστεί η στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης με μόνιμο προσωπικό.

2. Χρηματοδότηση φορέων
Θεωρούμε ότι είναι λαθεμένη η παραδοχή που εκφράζεται από διάφορες πλευρές ότι η εκτέλεση των εργασιών και η παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΦΔ δε δημιουργούν έσοδα αλλά μόνο έξοδα, τα οποία μάλιστα βαρύνουν τις δημόσιες δαπάνες.

Σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία, οι Φορείς Διαχείρισης μπορούν να δημιουργήσουν έσοδα από πολλές πηγές, τα οποία θα μπορούν να συμπληρώνουν την απαραίτητη συνεχή και συνεπή χρηματοδότησή των Φορέων από εθνικούς πόρους.

Βέβαια, προϋπόθεση της δημιουργίας αυτών των επιπρόσθετων εσόδων είναι η εξασφάλιση της κάλυψης των πάγιων εξόδων λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης (δαπάνες προσωπικού, φύλαξης, ενημέρωσης, στέγασης κ.λπ.) σε συνεχή και σταθερή βάση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν ότι το περιβάλλον και ειδικότερα η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, είναι ένας θησαυρός που θα πρέπει να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο και θα πρέπει να εντάξουν τη διατήρησή του στις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις και πάγιες ανάγκες της χώρας μας.

3. Θεσμικό πλαίσιο
Είναι κοινή διαπίστωση ότι απομένουν πολλά θέματα προς επίλυση, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης και προστασίας των προστατευόμενων περιοχών, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι είναι αδύνατον να λειτουργήσουν οι Προστατευόμενες Περιοχές και να υλοποιήσουν τους σκοπούς κήρυξης τους, με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων που διέπει σήμερα τη λειτουργία τους.

Είναι τουλάχιστον αστείο να θεωρούμε ότι η αποτελεσματική διαχείριση μιας Προστατευόμενης Περιοχής μπορεί να υλοποιηθεί από το πλήθος των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που σήμερα εμπλέκονται στη λειτουργία τους.

Είναι ουτοπία να εξετάζουμε την πιθανότητα ο ρόλος των Φορέων Διαχείρισης να περιορίζεται μόνο στην παροχή μη δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων, στην έκδοση αδειών ξενάγησης, στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τη δημιουργία και λειτουργία υποδομών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η αποτελεσματική λειτουργία των Προστατευόμενων Περιοχών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αν στους Φορείς δεν δοθεί όχι μόνο η αποκλειστική αρμοδιότητα συντονισμού και υλοποίησης όλων όσων αναφέρονται ως αποκλειστικές η δυνητικές αρμοδιότητες στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αλλά και άλλες βασικές αρμοδιότητες, όπως της φύλαξης, που σήμερα είναι ένα μεγάλο αγκάθι στην επίτευξη των στόχων τους.

Πιστεύουμε λοιπόν, ότι θα πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί επιτέλους Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ξεκινήσει η απαραίτητη εφαρμογή/ αναμόρφωση/ συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα όπως:

I. Έλλειψη ουσιαστικών και καθορισμένων αρμοδιοτήτων στους Φορείς και ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες.
II. Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου εποπτείας και φύλαξης των Προστατευόμενων Περιοχών.
III. Δημιουργία/ αναβάθμιση κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών στελεχωμένων με ικανό αριθμό έμπειρου και ειδικευμένου προσωπικού σε θέματα διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οριζόντια τα κοινά προβλήματα των Φορέων αλλά και να παρέχονται συμβουλές και οδηγίες σε θέματα που απασχολούν τους Φορείς (π.χ. νομικά, οικονομικά, προκηρύξεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συγκέντρωση και διάχυση πληροφορίας, διαμόρφωση κοινών πρωτοκόλλων monitoring, προδιαγραφών διαχειριστικών σχεδίων κ.λπ.).
IV. Εφαρμογή και εξειδίκευση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με αντισταθμιστικά μέτρα και αποζημιώσεις της τοπικής κοινωνίας, όταν θίγονται οι περιουσίες και τα εισοδήματά τους από την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων.
V. Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων νομοθετημάτων (Π.Δ. χαρακτηρισμού τους, ορισμός Δ.Σ. Φορέων Διαχείρισης κ.λπ.) στις Προστατευόμενες Περιοχές, όπου δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά το έργο και τους στόχους τους. Ανανέωση Μελών Δ.Σ. Φορέων Διαχείρισης που η θητεία τους έχει λήξει από τις αρχές του 2009.
VI. Εφαρμογή των Κανονισμών Λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης (π.χ. Προσωπικού και Υπηρεσιών) έτσι ώστε να υπάρχουν καθορισμένες αρμοδιότητες και αποτελεσματική οργανωτική και διοικητική δομή στον τρόπο λειτουργίας των Φορέων.

4. Στελέχωση Φορέων με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στελέχωσης των Φορέων με Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του νόμου περί προσλήψεων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα στελέχωσης των Φορέων από έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό και όχι μόνο από εποχικό προσωπικό όπως γίνεται σήμερα με το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.

5. Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες στη φύλαξη
Θα πρέπει να εξετασθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα συνεργασίας και συντονισμού των ΦΔ με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτελεσματική εποπτεία και φύλαξη των ΠΠ έως ότου γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

6. Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης
Είναι αναγκαία η άμεση διαμόρφωση κοινών πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) των περιβαλλοντικών παραμέτρων των Προστατευόμενων Περιοχών και της εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων.

7. Προδιαγραφές Σχεδίων Διαχείρισης
Κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση προδιαγραφών εκπόνησης ουσιαστικών Σχεδίων Διαχείρισης καθώς και πρωτοκόλλων παρακολούθησης της εφαρμογής τους.

8. Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
Είναι αναγκαία η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης των στελεχών των Φορέων σε θέματα λειτουργίας και διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όπως, επιστημονική παρακολούθηση (monitoring) περιβαλλοντικών παραμέτρων και διαχειριστικών μέτρων, φύλαξη, αυτοχρηματοδότηση, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, προδιαγραφές διαχειριστικών σχεδίων, αδειοδοτήσεις, εναλλακτικός τουρισμός κ.λπ.

6 Σεπτεμβρίου 2009

Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) - Beach party στις Καμάρες

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης, έκλεισε τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού 2009 με ένα beach party με πολλή live μουσική που διοργάνωσε για τους φίλους του στην παραλία στις Καμάρες στις 29 Αυγούστου 2009.

Φάγαμε, ήπιαμε, ακούσαμε ωραία live ελληνική και ξένη μουσική από τοπικά και μη συγκροτήματα, χορέψαμε και μικροί, μεγάλοι, έλληνες, ξένοι, παιδιά, γονείς, παπούδες, περάσαμε μια ωραία βραδιά δίπλα στη θάλασσα με στόχο πέρα από τη διασκέδαση και το φαγοπότι (που ήταν δεδομένα), να ενισχυθεί κατά το δυνατόν το ταμείο για τα λειτουργικά έξοδα του πυροσβεστικού οχήματος που πρόσφατα απέκτησε το σωματείο μας (δωρεά του Δήμου UNNA της Γερμανίας προς τον σύλλογό μας).

Εξυπακούεται βεβαίως πως ως περιβαλλοντικός όμιλος και ως άνθρωποι που σεβόμαστε και αγαπάμε τη φύση, την επόμενη μέρα καθαρίσαμε την παραλία και δεν έμεινε κανένα ίχνος σκουπιδιού να θυμίζει το πάρτυ της προηγούμενης βραδιάς.

Παραθέτουμε φωτογραφίες και ευχόμαστε καλό φθινόπωρο σε όλους.

21 Αυγούστου 2009

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Φωτογραφίας "Γιάννης Βουρλίτης" με θέμα "Μάνη"

Παραθέτουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών, καθώς και τις διακρίσεις τους, επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά πως υπήρξαν πολύ καλές σειρές φωτογραφιών που δε βραβεύτηκαν λόγω τεχνικών ατελειών ή λόγω μη συνάφειας με το θέμα, και πως σημασία δεν έχει τόσο η διάκριση, όσο η συμμετοχή. Εξ’ αλλου η βαθμολόγηση της Τέχνης πέρα του ότι είναι «άχαρο έργο», έχει και τελείως υποκειμενικά κριτήρια για να την αφήσουμε να δηλητηριάσει -παίρνοντας τον πρώτο λόγο- τα έργα ψυχής των νεαρών μας φωτογράφων...

Οι φωτογραφίες των παιδιών κρίθηκαν από 5 φωτογράφους (2 επαγγελματίες από Αθήνα και Σπάρτη και 3 ερασιτέχνες από διαφορετικές περιοχές της Μάνης). Η κάθε φωτογραφία βαθμολογήθηκε με άριστα το 20 και τέλος όλες οι φωτογραφίες του κάθε παιδιού βαθμολογήθηκαν ως προς το θέμα "Μάνη" και ο βαθμός αυτός διπλασιάστηκε.
Οι νικητές του διαγωνισμού αναδείχθηκαν με βάση το Μέσο Όρο που έβγαλαν από τις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν και από τους πέντε φωτογράφους της κριτικής επιτροπής.

ΒΡΑΒΕΙΑ (12 μαθητές)
(τρεις καλύτερες σειρές φωτογραφιών από τα δύο Γυμνάσια και το Γενικό Λύκειο Γυθείου και μία καλύτερη σειρά από το Επαγγελματικό Λύκειο Γυθείου και το Γυμνάσιο Αρελοπολης λόγω μικρού αριθμού συμμετοχών)
Τζανετάκου Σταυρούλα 1o βραβείο για το 2ο Γυμνάσιο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 1η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου - Αρεόπολης
Καπουράνης Πέτρος 1o βραβείο για το Γυμνάσιο Αρεόπολης για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 2η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Μπακσιοβά Λίβια 2o βραβείο για το 2ο Γυμνάσιο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 3η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου - Αρεόπολης
Μαστακούρης Ανδρέας 1ο βραβείο για το 1ο Γυμνάσιο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 4η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου - Αρεόπολης
Μαμαλιός Ηλίας 1o βραβείο για το Γενικό Λύκειο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 5η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Γεωργακάκου Αντιγόνη 3o βραβείο για το 2ο Γυμνάσιο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 6η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Δερβελάκου Ευγενία - Γάββαρη Μαρίνα 2o βραβείο για το Γενικό Λύκειο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 7η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου - Αρεόπολης
Μπαξιοβά Αφροδίτη 3o βραβείο για το Γενικό Λύκειο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 8η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Σιμιστήρα Μαρίνα 2ο βραβείο για το 1ο Γυμνάσιο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 9η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου - Αρεόπολης
Δρακουλάκος Μιλτιάδης 3ο βραβείο για το 1ο Γυμνάσιο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και 12η θέση στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου - Αρεόπολης
Γιανναρέα Ιωάννα 1o βραβείο για το Επαγγελματικό Λύκειο Γυθείου για τη φωτογραφική ενότητα "Μάνη" και Έπαινος για τις φωτογραφίες «Μούχρωμα στο Καραβοστάσι» - «Πέτρα και θάλασσα Καραβοστάσι»


ΕΠΑΙΝΟΣ για κάποιες φωτογραφίες τους (11 μαθητές)
Σταματόγιαννη Αναστασία Έπαινος για τη φωτογραφία "κατοικία στην Οχιά"
Πλαγιανάκος Αλέξανδρος Έπαινος για τη φωτογραφία "Δύση ηλίου στο Πόρτο Κάγιο"
Εξαρχάκος Γεώργιος Έπαινος για τις φωτογραφίες "Κρανάη" και "Χελώνες"
Πατράου Αλίνα Έπαινος για τη φωτογραφία "Ουρανός γεμάτος χρώματα"
Κόλεβα Άννα Έπαινος για τη φωτογραφία "Γύθειο – το καράβι"
Μαστακούρης Σπύρος Έπαινος για τις φωτογραφίες "Ράχη Γυθείου χιονισμένη" και «Νησάκι»
Γεωργιτσόγιαννη Εύη Έπαινος για τις φωτογραφίες «Δίχτυ που ψαρεύει» - «Παλιά βάρκα στον Κότρωνα» και «Πέτρα δαρμένη από τη θάλασσα»
Παπαδάκου Ειρήνη Έπαινος για τη φωτογραφία «Φάρος Γυθείου»
Κωνσταντάκος Δημήτριος Έπαινος για τη φωτογραφία «Ένα δέντρο»
Πετροπουλάκης Λεωνίδας Έπαινος για τη φωτογραφία «Πύργος Πετροπουλάκη στη Ράχη»
Κοντζαμάνη Χρυσούλα Έπαινος για τη φωτογραφία «Το πράσινο τοπίο της Πετρίνας»


ΕΠΑΙΝΟΣ για κάποιες φωτογραφίες τους ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ για τη θέση τους ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους (11 μαθητές)
Γατέας Σταύρος Έπαινος για τη φωτογραφία του «Λιμένι – θαλασσινός παράδεισος», Διάκριση για την επιλογή των φωτογραφιών σχετικά με το θέμα «Μάνη» και τη θέση του (10η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Δημητράκου Ηλιάνα Επαινος για τις φωτογραφίες της «Λιμένι» - «Άμπελος» και Διάκριση για την επιλογή των φωτογραφιών σχετικά με το θέμα «Μάνη» και τη θέση της (11η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Τσίγκος Θεοφάνης Έπαινος για τη φωτογραφία του «Λιμένι» και Διάκριση για την επιλογή των φωτογραφιών σχετικά με το θέμα «Μάνη» και τη θέση του (13η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Γεωργακάκου Σταυρούλα Έπαινος για τις φωτογραφίες της «Γύθειο» - «Παραδοσιακή μανιάτισσα» και Διάκριση για την επιλογή των φωτογραφιών σχετικά με το θέμα «Μάνη» και τη θέση της (14η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Πατσάκου Βασιλική - Τσιβίδου Λύρα Έπαινος για τη φωτογραφία τους «Λιμένι» και Διάκριση για την επιλογή των φωτογραφιών τους σχετικά με το θέμα «Μάνη» και τη θέση τους (15η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Δημητράκου Ροδούλα Διάκριση για την επιλογή των φωτογραφιών της σχετικά με το θέμα «Μάνη» και τη θέση της (16η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Λαδακάκος Κόσμαν Πέτρος Έπαινος για τη φωτογραφία του "Κότρωνας" και Διάκριση για τη θέση του (17η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Γατέας Ιωάννης Διάκριση για τη θέση του (18η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Γιάνναρος Αναστάσιος Έπαινος για τη φωτογραφία του "Γιαγιά – εγγονός - λαλαγγίδες" και Διάκριση για τη θέση του (19η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης
Αβράμι Στέφανος Διάκριση για τη θέση του (20η) στη γενική κατάταξη των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου – Αρεόπολης


ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (21 μαθητές)
Μιχελάκου Ζωή, Κυριφίδη Ευτυχία, Φλουτσάκου Αικατερίνη, Δρεπάνου Ηλιάνα, Μεσούτ Αρλίντα, Τσιριβάκου Αναστασία, Μπαγετάκου Αθηνά, Σαγρή Ειρήνη, Κοτταράκου Ζαφειρούλα, Χρηστάκου Βασιλική, Χαλουλάκος Βασίλης, Τσίγκα Γρηγορία Μαρίκα, Μιχελάκος Αντώνης, Ιμέρι Άγγελος, Ηλιόπουλος Ιάσονας, Αμπάζι Κωνσταντίνος, Γεωργιτσανάκος Ιωάννης, Μαμουλιάν Γεώργιος, Θωμάκου Άννα, Ιβανόφ Δημήτρης Ζευγολατάκου Ευαγγελία

Στην αριστερή πλευρά προβάλλονται διαδοχικά και μπορείτε να δείτε κάποιες από τις καλύτερες σειρές φωτογραφιών των παιδιών

Τιμητική Βραδιά - Αφιέρωμα στο φωτογράφο της Μάνης Γιάννη Βουρλίτη και βραβεύσεις μαθητών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας στη μνήμη του

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Γιάννης Βουρλίτης» με θέμα «ΜΑΝΗ» που ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2009 και έληξε στις 21 Μαΐου 2009 με τη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου και Αρεοπόλεως, (δυστυχώς δεν υπήρξαν συμμετοχές από την Έξω Μάνη) ολοκληρώθηκε με μια σεμνή και επιτυχημένη εκδήλωση την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009 και ώρα 9:00 μ.μ. στην Πλατεία του Δημαρχείου του Γυθείου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Δημάρχου Γυθείου κου Μ. Βολάκου και συνεχίστηκε με την εισαγωγή της Μ. Καρλαύτη σχετικά με τη Μάνη και παράλληλη προβολή φωτογραφιών σε αντιστοιχία με το κείμενο. Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι πρόεδροι των δύο εκ των συνεργαζόμενων συλλόγων, κα Γ. Δημακόγιαννη και κος Α. Χριστοδουλάκος και στη συνέχεια πήρε το λόγο η κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης κα Βούλα Δαμιανάκου για να μιλήσει για το Γιάννη Βουρλίτη και το έργο του με μια μεστή ομιλία που περιελάμβανε ολόκληρη την ελληνική γραμματεία. Παράλληλα με την ομιλία, γίνοταν προβολή φωτογραφιών του Γ. Βουρλίτη της Μάνης του ’50 και του ’60 που συγκίνησε και ανέσυρε μνήμες στους μεγαλύτερους, ενώ έδειξε τη Μάνη και τους ανθρώπους μιας άλλης εποχής στους νεότερους.
Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κου Νίκου Μαραμπέα σχετικά με το έργο του Γ. Βουρλίτη και το μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας και η βραδιά συνεχίστηκε με τις βραβεύσεις ΟΛΩΝ των μαθητών Γυμνασίων - Λυκείων Γυθείου και Αρεόπολης, που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας προς τιμήν του Γιάννη Βουρλίτη, με αντίστοιχη προβολή των δικών τους σειρών φωτογραφιών, από τη Μάνη του σήμερα.

Εδώ να σημειώσουμε πως αποφασίσαμε πέρα από τη βράβευση των μαθητών με τη μεγαλύτερη γενική βαθμολογία, να βραβεύσουμε και να τιμήσουμε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, γιατί κατά τη γνώμη μας άξιζαν βραβεία πολύ περισσότεροι από δώδεκα, και επιπροσθέτως μεγαλύτερη σημασία από την όποια διάκριση, έχει η συμμετοχή και η ενθάρρυνση των μαθητών να συνεχίσουν να φωτογραφίζουν και να λαμβάνουν μέρος σε ανάλογους διαγωνισμούς.
Έτσι όλοι οι μαθητές παρέλαβαν το βιβλίο του Στ. Ξανθέα «Λαογραφικά της Έξω Μάνης» προσφορά του συνεργαζόμενου συλλόγου «Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής (Ο Ευαγγελισμός)», οι δώδεκα πρώτοι πήραν και το φωτογραφικό λεύκωμα του Γ. Βουρλίτη «Εικονοβίβλος της Μάνης», προσφορά της οικογένειας Γ. Βουρλίτη και των εκδόσεων «Αδούλωτη Μάνη», ενώ οι τρεις πρώτοι, εκτός των άλλων, πήραν φωτογραφικές μηχανές και πολυμηχάνημα προσφορά των φωτογραφικών καταστημάτων Γ. Σαραντίδη (Α’ βραβείο) και Γ. Κουλουριανάκου (Β’ και Γ’ βραβείο).

Οι φωτογραφίες των παιδιών ήταν πραγματική αποκάλυψη για τους παρευρισκόμενους και συγκίνησαν με την αμεσότητα και την απλότητα τους, ενώ ταυτόχρονα οι συλλήψεις των παιδιών, αγκάλιαζαν πτυχές απ’ τη ζωή των ανθρώπων και τοπία από ολόκληρη τη Μάνη. Οι καλύτερες σειρές φωτογραφιών των παιδιών, σύντομα θα εκτεθούν στην ιστοσελίδα του σωματείου μας www.peripolomanis.gr ή/και στο blog του συλλόγου μας http://peripolomanis.blogspot.com ενώ στις προθέσεις μας είναι να αποτελέσουν κινητή έκθεση, που θα προβάλεται σε διάφορες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα που θα διοργανώνουν στο μέλλον οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι και θα αφορούν τη Μάνη.

Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Γυθείου στο πλαίσιο των «Μαραθωνησείων 2009», συντονίστηκε από τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) και το Σύνδεσμο Τσεριωτών Αττικής (Ο Ευαγγελισμός), σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνης (παρ/μα Γυθείου) και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυθείου και έκλεισε με επίσκεψη των παρευρισκομένων στην αίθουσα Τελετών του Δ. Γυθείου όπου φιλοξενείται η έκθεση φωτογραφιών με θέμα τη Μάνη, δωρεά του Γ. Βουρλίτη.
Αυτή η επίσκεψη αποκάλυψε την τέχνη του Γ. Βουρλίτη και άγνωστες πτυχές της Μάνης σε πάρα πολλούς ανθρώπους, που ενώ ζούσαν στο Γύθειο δεν ήξεραν την υπάρξη της έκθεσης ή δεν είχαν μπορέσει να την επισκεφθούν στο παρελθόν.

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως οι φωτογραφίες αυτές αποκαλύπτουν τον «πλούτο» της περιοχής μας στον επισκέπτη και αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας, ενώ δίνουν κίνητρο και στις νεότερες γενιές, να ασχοληθούν με τη φωτογραφία ή/και να ανακαλύψουν που βρίσκονται τα εικονιζομενα μέρη και να τα γνωρίσουν καλύτερα. Ως εκ τούτου, πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνουν κάποιες ενέργειες. 1) να προστατευθούν από τη φθορά του χρόνου μπαίνοντας σε κάδρα, 2) η ύπαρξη της έκθεσης να γίνει γνωστή στο κοινό με κάποια πινακίδα έξω από το Δημαρχείο και 3) να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε αυτή τουλάχιστον κάποιες μέρες και ώρες. Εξ’ άλλου ας μην ξεχνάμε πως αυτή ήταν και η επιθυμία του εκλιπόντος φωτογράφου και δωρητή.

Κλείνουμε, με ευχαριστίες και επαίνους για την υποστήριξη που μας παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενεπλάκησαν, στους διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στην κα Δημακόγιαννη, στην κα Κρητικού, στην κα Μουτζουρέλλη, στον κο Κούζουνα, στον κο Πατσουράκο και στον κο Σιμιστήρα, που εθελοντικά προσφέρθηκαν και βοήθησαν τα παιδιά, καθώς και στο Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κο Μαραμπέα που από την πρώτη στιγμή, στάθηκε στο πλευρό μας και υποστήριξε την πρωτοβουλία μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ που προέβαλαν το διαγωνισμό και ιδιαιτέρως στους τοπικούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς: Αντέννα Ν.Ελλάδας, Αστέρι FM, Best FM, Fantasy, Fly FM και Ράδιο Πολιτεία, που αφιλοκερδώς «έπαιζαν» καθημερινά για ένα μήνα σχετικό σποτάκι, καθώς και στο Δ. Γυθείου για τη φιλοξενία.
Επίσης η προγραμματισμένη εκδήλωση και οι βραβεύσεις των μαθητών δε θα ήταν δυνατές χωρίς τους χορηγούς μας: την οικογένεια Βουρλίτη, τις εκδόσεις «Αδούλωτη Μάνη», τα φωτογραφικά καταστήματα του Γ. Κουλουριανάκου και του Γ. Σαραντίδη, το Σύνδεσμο και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Τσεριωτών Αττικής κο Γ. Βενιζελέα, καθώς και το βιβλιοπωλείο του Α. Χριστοδουλάκου.

16 Αυγούστου 2009

Τιμητική Βραδιά - Αφιέρωμα στο φωτογράφο της Μάνης Γιάννη Βουρλίτη και Τελετή βράβευσης των μαθητών που πήραν μέρος στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Γιάννης Βουρλίτης» με θέμα «ΜΑΝΗ» που ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2009 και έληξε στις 21 Μαΐου 2009 με τη συμμετοχή σειρών τριών-τεσσάρων φωτογραφιών από τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων Γυθείου και Αρεοπόλεως, (δυστυχώς δεν υπήρξαν συμμετοχές από την Έξω Μάνη) ολοκληρώνεται την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009 και ώρα 9:00 μ.μ. με μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Γύθειο στην Πλατεία του Δημαρχείου.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του κατ’ εξοχήν φωτογράφου της Μάνης, Γιάννη Βουρλίτη, με προβολή φωτογραφιών του από τη Μάνη του ’50 και του ’60 και κύρια ομιλήτρια τη συγγραφέα Βούλα Δαμιανάκου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των μαθητών Γυμνασίων - Λυκείων Γυθείου και Αρεόπολης, που έλαβαν μέρος στο Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας προς τιμήν του «Γιάννη Βουρλίτη», με αντίστοιχη προβολή των δικών τους σειρών φωτογραφιών από τη Μάνη του σήμερα.

Το σωματείο μας προχώρησε στη διοργάνωση αυτού του διαγωνισμού αφενός για να τιμήσει το έργο του Γιάννη Βουρλίτη που σε δύσκολα -και χωρίς σπουδαία τεχνολογικά μέσα-, χρόνια «όργωσε» τη Μάνη αποθανατίζοντας τοπία, ανθρώπους, χωριά, γεγονότα και γενικότερα τη Μάνη μιας εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί, αφήνοντάς μας κληρονομιά σπουδαίες φωτογραφίες μαζί με τη δωρεά μιας φωτογραφικής έκθεσης που σήμερα φιλοξενείται στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου του Γυθείου και αφετέρου για να προτρέψει τα παιδιά να αποκτήσουν ένα ενδιαφέρον χόμπι, να διοχετεύσουν ενέργεια σε δραστηριότητες δημιουργικές, μαθαίνοντας περισσότερα για τον τόπο τους, ανακαλύπτοντας τους ανεξάντλητους κρυφούς και φανερούς θησαυρούς της και τέλος εκτιμώντας και προστατεύοντας αυτούς.

Η Κριτική Επιτροπή που ορίστηκε [Επαγγελματίες Φωτογράφοι:Χρήστος Βλάχος από την Αθήνα και Βασίλης Γεωργιάδης από τη Σπάρτη μαζί με τους ερασιτέχνες: Γιώργο Βενιζελέα από την Έξω Μάνη (Τσέρια), Μαργαρίτα Καρλαύτη από την Κάτω Μάνη (Γύθειο) και Αντώνη Κοιλάκο από τη Μέσα Μάνη (Πύργος Διρού)], ανέλαβε και έφερε εις πέρας το «άχαρο» έργο της βαθμολόγησης των σειρών φωτογραφιών, που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, επειδή όμως θέλαμε να επικροτήσουμε τη συμμετοχή των μαθητών και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να φωτογραφίζουν και να λαμβάνουν μέρος σε ανάλογους διαγωνισμούς, αποφασίσαμε πέρα από τη βράβευση των μαθητών με τη μεγαλύτερη γενική βαθμολογία, να βραβεύσουμε και να τιμήσουμε με διάφορους τρόπους, ΟΛΟΥΣ τους μαθητές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

Γι΄αυτό το λόγο δεν θα ανακοινώσουμε ακόμα τα ονόματα των διακριθέντων, αλλά θα περιμένουμε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές να παραβρεθούν στην τελετή βράβευσης τους και να παραλάβουν εκεί τα βραβεία τους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Γυθείου στο πλαίσιο των «Μαραθωνησείων 2009» και συντονίζεται από τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) και το Σύνδεσμο Τσεριωτών Αττικής (Ο Ευαγγελισμός), σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνης (παρ/μα Γυθείου) και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυθείου.

Ευχαριστίες και επαίνους για την υποστήριξη που μας παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού αξίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που ενεπλάκησαν, και ιδιαίτερα η κα Δημακόγιαννη, η κα Κρητικού, η κα Μουτζουρέλλη, ο κος Κούζουνας και ο κος Σιμιστήρας, καθώς και ο Δ/ντης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κο Ν. Μαραμπέας που από την πρώτη στιγμή, στάθηκε στο πλευρό μας και υποστήριξε την πρωτοβουλία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα τοπικά ΜΜΕ που πρόβαλαν το διαγωνισμό και ιδιαιτέρως στους τοπικούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς: Αντέννα Ν.Ελλάδας, Αστέρι FM, Best FM, Fantasy, Fly FM και Ράδιο Πολιτεία, που αφιλοκερδώς «έπαιζαν» καθημερινά για ένα μήνα σχεδόν, σχετικό σποτάκι.

Επίσης η προγραμματισμένη εκδήλωση και οι βραβεύσεις των μαθητών δε θα ήταν δυνατές αν εκτός από τις χορηγίες των συνεργαζόμενων συλλόγων (βιβλία για όλους τους μαθητές από το Σύνδεσμο Τσεριωτών Αττικής (Ο Ευαγγελισμός) με τα "Λαογραφικά της Έξω Μάνης" του Στ.Ξανθέα) δεν υπήρχαν και οι υπόλοιποι χορηγοί μας. Θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια Βουρλίτη και στις εκδόσεις «Αδούλωτη Μάνη» για τη χορηγία των πρώτων βραβείων (12 λευκώματα "Εικονοβίβλος της Μάνης" του Γ. Βουρλίτη), στα φωτογραφικά καταστήματα του Γ. Σαραντίδη για τη χορηγία του πρώτου βραβείου (φωτογραφική μηχανή) και του Γ. Κουλουριανάκου για τη χορηγία του δεύτερου και τρίτου βραβείου (φωτογραφική μηχανή και πολυμηχάνημα), καθώς και στο βιβλιοπωλείο του Α. Χριστοδουλάκου για τη χορηγία γραφικής ύλης. Τέλος, ευχαριστίες στο Δ. Γυθείου για τη φιλοξενία

Συναυλία με τους B.D. Foxmoor (Μιχάλη Μυτακίδη) των Active Member και το γκρουπ Χνάρια

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 25 Ιουλίου η Συναυλία με τους B.D. Foxmoor (Μιχάλη Μυτακίδη) των Active Member και το γκρουπ Χνάρια που διοργάνωσε ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» στο Δημοτικό Στάδιο Γυθείου, προκειμένου τα έσοδα να διατεθούν για τα λειτουργικά έξοδα του πρόσφατα αποκτηθέντος πυροσβεστικού οχήματος από το σύλλογό μας (δωρεά του Δήμου UNNA της Γερμανίας).

Παρότι η προσέλευση του κόσμου ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες μας και τα έξοδα της συναυλίας δεν κατάφεραν να καλυφθούν (πόσο μάλλον, να υπάρξουν έσοδα απ΄αυτήν), όσοι παρευρέθηκαν απόλαυσαν την εκρηκτική παρουσία του frontman B.D.Foxmoor (Μιχάλη Μυτακίδη) και ευχαριστήθηκαν τους δυναμικούς στίχους αλλά και τις μελωδίες των τραγουδιών των Active Member, που με μοναδική ευστοχία περιγράφουν τις στιγμές που ζούμε γύρω μας.

Ευχαριστούμε το Δ.Σ. και τον πρόεδρο Γ. Τσιριβάκο του Δημ. Σταδίου Γυθείου, για τη δωρεάν παραχώρησή του, όσους υποστήριξαν με την παρουσία τους ή την αγορά εισιτηρίων την εκδήλωσή μας, καθώς και το καφέ «Πλαζ» των αδελφών Μανιατάκου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια «Thalis rooms» Γ. Λαδακάκου και «Πανόραμα rooms» Θ. Κατσανάκου, που φιλοξένησαν αφιλοκερδώς τους μουσικούς της συναυλίας, καθώς και τις εκδόσεις «Αδούλωτη Μάνη» του Γ. Δημακόγιαννη στην Αρεόπολη, για τη χορηγία του έντυπου υλικού του συλλόγου μας.

Ακολουθούν λίγα λόγια για το συγκρότημα και τη συναυλία

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ACTIVE MEMBER

Οι Active Member επιστρέφουν ανανεωμένοι με τραγούδια από το νέο τους album «Απ' της Φτιάξης μας τα Λάθια». Έχοντας διανύσει μια μουσική πορεία 17 χρόνων φτάνουν στο σήμερα με μια μοναδική ευστοχία στο να περιγράφουν τις στιγμές που ζούμε γύρω μας.
Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από τον δυναμισμό των στίχων τους, και την εκρηκτική παρουσία του frontman B.D.Foxmoor (Μιχάλης Μυτακίδης) και της Sadahzinia (Γιολάντας Τσιαμπόκαλου), της μοναδικής γυναικείας παρουσίας με αυτόνομη δισκογραφική παρουσία σε αυτή τη μουσική.
Παράλληλα, οι ήχοι και τα beat μπλέκονται κι άλλοτε μελωδικά σε ταξιδεύουν ή δυναμικά σε εξεγείρουν. Ο δίσκος «Απ' της φτιάξης μας τα λάθια» είναι ο 15ος δίσκος του γκρουπ, που εκτός των άλλων έχει ενεργά συμμετάσχει σε δεκάδες άλλες δισκογραφικές δουλειές.

Παράλληλα, οι Active Member έχουν αναλάβει το soundtrack ταινιών και ντοκιμαντέρ που έχουν παιχτεί στον κινηματογράφο σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχουν αποσπάσει βραβεία.

Οι Active Member παράλληλα με τη μουσική τους έχουν αναλάβει πλείστες πολιτιστικές πρωτοβουλίες με δημιουργικές παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, διαρκώς δημιουργούν διόδους επικοινωνίας και συνεργασίας με καταξιωμένους καλλιτέχνες του εξωτερικού, είτε με ηχογραφήσεις είτε με ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ευρώπη. Κατά καιρούς η δουλειά τους έχει προβληθεί σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, στον ημερήσιο τύπο και σε περιοδικά ενώ το internet βρίθει αναφορών για την καλλιτεχνική τους πορεία.

Οι ACTIVE MEMBER (B.D.Foxmoor), περιοδεύουν με αυτό το άλμπουμ παρουσιάζοντας παράλληλα και μια μίξη από πολλά παλαιότερα κομμάτια που τους καθιέρωσαν αφυπνίζοντας συνειδήσεις… Στη σκηνή μαζί τους είναι ο Dj Moya και το γκρουπ Χνάρια.

3 Μαΐου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Υποστήριξη της ορεινής ποδηλασίας στη Μάνη και συμμετοχή μας σε αγώνα στην Καρδαμύλη

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάδειξη της περιοχής μας καθώς και την αθλητικής συνείδησης, συνέβαλλε στην ομαλή διεξαγωγή του 3ου αγώνα για το Διεθνές Κύπελλο Ορεινής Ποδηλασίας που διεξήχθη στην Καρδαμύλη στις 26-4-09 και συμμετείχε με έναν αθλητή στον αγώνα. Έξι εθελοντές του Ομίλου μας κάλυψαν τον τρίτο σταθμό καταγραφής και υδροδοσίας του αγώνα, ο οποίος ήταν περίπου 6 χλμ. πριν τον τερματισμό και ο Πέτρος Λαδακάκος Kossmann ένας από τους νεαρότερους αθλητές του αγώνα και μέλος του Ομίλου μας, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία 15-18 ετών και την 80η στη γενική κατάταξη.

Ο αγώνας ήταν περίπου 50 χλμ και ξεκινώντας από τα παράλια (Καρδαμύλη) συνέχιζε προς τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου (Καστάνια, Ξεχώρι, Βυρός) και μέσα από ελαιώνες και με θέα τις ακρογιαλιές Μεσσηνιακού κόλπου κατέληγε πάλι στην Καρδαμύλη.

Θετικά ήταν τα σχόλια για την οργάνωση του αγώνα από την Mountain’s activities 2407 που εδρεύει στην Καρδαμύλη, αλλά σχολιάστηκε αρνητικά το υψηλό αντίτιμο συμμετοχής στον αγώνα (35€) που όρισαν οι διοργανωτές του Κυπέλλου (εταιρία Outsprts). Αρνητική εντύπωση επίσης έκανε, πως μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε διακοπή υδροδοσίας στην πόλη και έτσι οι αθλητές αναγκάστηκαν να φύγουν με τα ποδήλατά τους λασπωμένα, ωσότου φτάσουν στον τελικό προορισμό τους.

Πέρα όμως από τις όποιες αντιξοότητες ή δυσκολίες, τέτοιες δραστηριότητες αξίζουν έπαινο γιατί βοηθούν στην ανάδειξη και διατήρηση των πανέμορφων μονοπατιών του τόπου μας. Στην προκειμένη περίπτωση αθλητές από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο γνώρισαν μέρος από τις ομορφιές της Μάνης.
Μπράβο στο Δήμο Λεύκτρου και μακάρι τέτοιες πρωτοβουλίες να ακολουθηθούν και από άλλους Δήμους. Δυνατότητες υπάρχουν πολλές.

28 Απριλίου 2009

Η Κινηματογραφική Λέσχη Γυθείου προβάλει την ταινία "Η ψυχή στο στόμα" 1 και 2 Μαΐου 09

Η Λέσχη Τέχνης και Κινηματογράφου Γυθείου ή η Κινηματογραφική Λέσχη Γυθείου, όπως έχει πια επικρατήσει να λέγεται , είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα το Γύθειο. Ιδρύθηκε το 1997, από μια παρέα ανθρώπων, που αρχικά τους ένωσε η έντονη, αν και κάπως αόριστη, επιθυμία να παρέμβουν πολιτιστικά στην κοινωνία της πόλης τους. Από το 1999 έως και σήμερα, η Κινηματογραφική Λέσχη Γυθείου φιλοξενείται στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Χωσιαρίου (13ο km, επαρχιακής οδού Γυθείου - Αρεόπολης). Ένα όμορφο παλιό πέτρινο σχολείο που σιγά - σιγά μεταμορφώθηκε σ' ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο προβολής.

Περισσότερα για τη δράση και τις προβολές της λέσχης, μπορείτε να διαβάσετε στο σάιτ της www.klg.gr

Στις 1 και 2 Μαΐου η ΚΙΝHΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΓΥΘΕΙΟΥ προβάλλει την ταινία "Η ψυχή στο στόμα" σε σκηνοθεσία Γιάννη Οικομίδη και σενάριο του Γιάννη Οικονομίδη με συνεργασία των: Λένια Σπυροπούλου και Ερρίκου Λίτση, ενώ στη διαμόρφωση των διαλόγων του σεναρίου συνέβαλαν όλοι οι ηθοποιοί της ταινίας.
Παίζουν: Ερρίκος Λίτσης, Βαγγέλης Μουρίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιάννης Βουλγαράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Σάσα Κρίτση, Γιάννης Αναστασάκης
Η ταινία πήρε βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών στο 47ο Φεστιβαλ Θεσσαλονίκης (2006)
,BR> Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Γιάννης Οικονομίδης τρυπώνει ανατρεπτικά την κάμερά του στα βάθη του μικρόκοσμου της λαϊκής, και κάποτε λούμπεν, ελληνικής κοινωνίας. Kαι παρακολουθεί τα γεγονότα που οδηγούν τη δράση στην κορύφωση… Τα μυστικά, τα ψέματα, η βία, η κακία, η προδοσία, η επίθεση, η σκληρή γλώσσα, η αλήθεια, το συναίσθημα, η άγρια επιβίωση -όλα είναι εδώ. Αποτυπώνουν το ρεαλισμό μιας πραγματικής καθημερινότητας.
Κεντρικός ήρωας της ταινίας ο Τάκης. Μεσήλικας, εργάτης σε βιοτεχνία. Παντρεμένος, προδομένος και με μωρό νεογέννητο. Με πιέσεις από παντού. Χρωστάει λεφτά. Του χρωστάνε αγάπη. Δεν μιλάει. Προσπαθεί να ξεφύγει. Κανείς δεν τον αφήνει σε ησυχία. Η γυναίκα, ο εργοδότης, ο τοκογλύφος, οι συγγενείς, οι φίλοι. Βία και καταπίεση. Λεκτική, ψυχική, σωματική. Όλοι εναντίον ενός και ο Θεός εναντίον όλων… Το αναμμένο φυτίλι απέχει αρκετά μέτρα από το μπαρούτι. Στο τέλος όμως το φθάνει. Τα γυρίσματα έγιναν στα δυτικά προάστια, στο Μπουρνάζι, τον Ρέντη, το Περιστέρι, τον Βοτανικό και το Κερατσίνι. Χώρους πραγματικούς, δεμένους άρρηκτα με την καθημερινότητα της πόλης, το φυσικό “σκηνικό” των οποίων συνέβαλε στον απόλυτο ρεαλισμό της ταινίας.

Λίγα Λόγια από το Σκηνοθέτη για την ταινία: «Θέλω να μιλήσω για το πώς γεννιέται ο φασισμός στα λαϊκά και μικροαστικά στρώματα. Η ταινία μιλάει για τους υπεύθυνους που δημιούργησαν τον Τάκη, τον ήρωα της ταινίας. Οι πράξεις του Τάκη δεν είναι επαναστατικές. Είναι αυτοκαταστροφικές. Είναι πράξεις τυφλής βίας και αυτό τελικά τον καθιστά αντιήρωα».

Στην προβολή του Σαββάτου 2 Μαΐου θα παραβρεθουν: ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Οικονομίδης και ο πρωταγωνιστής της Ερρίκος Λίτσης.

24 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Τι έγινε με τα σκουπίδια στο Γύθειο

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)συμμετείχε στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας που έγιναν στο Γύθειο στις 5 και 6 Μαρτίου, λόγω των ατελείωτων λόφων σκουπιδιών που κατέκλυζαν την πόλη και τα γύρω χωριά.
Το πρόβλημα είναι γνωστό και ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Δ. Γυθείου και τον τόπο πάνω από 8 χρόνια, όμως τον τελευταίο μήνα η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς.
Η κατάσταση έγινε άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία αφού η αποκομιδή των σκουπιδιών είχε διακοπεί, λόγω μη εύρεσης χώρου εναπόθεσης, καθώς ο Δήμος Γυθείου δεν διαθέτει δική του χωματερή.

Για αρκετά χρόνια την αποκομιδή των απορριμμάτων πραγματοποιούσαν ιδιώτες εργολάβοι που τα μετέφεραν σε ΧΑΔΑ ή ΧΥΤΑ άλλων περιοχών με υπέρογκο κόστος για το Δήμο και τους Δημότες του Γυθείου. Η εγκατάσταση των δεματοποιητών, που προωθεί η περιφέρεια Πελοποννήσου σε τρία σημεία στο νομό, έχει αναβληθεί για μετά το Πάσχα και λύση δε διαφαίνεται στον ορίζοντα αφού ο Δήμος δε δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει εργολάβους, αλλά και οι γύρω Δήμοι που εξυπηρετούσαν κατά καιρούς την κατάσταση δε δείχνουν διατεθειμένοι να συνεχίσουν να το κάνουν.

Έτσι με πρωτοβουλία του συνδέσμου Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της πόλης, σε συνεργασία και με άλλους συλλογικούς φορείς (όπως ο δικός μας σύλλογος) και τους μαθητές, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία έξω από το Δημαρχείο του Γυθείου και σταμάτησαν τη λειτουργία των Δημοτικών και Γυμνασίων, ενώ στο Ενιαίο Λύκειο έγιναν μαθήματα μετά την 3η διδακτική ώρα.

Την επόμενη μέρα 6 Μαρτίου 2009 οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και ο σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, το σωματείο μας και άλλοι φορείς έκλειναν κατά διαστήματα το δρόμο της εθνικής οδού Γυθείου-Σπάρτης και Σπάρτης-Αρεόπολης στο ύψος της ΕΤΕΛ στις Αιγιές από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι.

Ο Δήμος Γυθείου εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία αποποιείται τις ευθύνες στην παρούσα χρονική περίοδο και ρίχνει όλο το φταίξιμο από την 1-1-09 και μετά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που καθυστερεί την εγκατάσταση των δεματοποιητών και το θέμα δείχνει να φτάνει σε αδιέξοδο. Όμως τελικά γίνεται παρέμβαση των δύο βουλευτών Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Σκανδαλάκη και κ. Αποστολάκου και τα σκουπίδια αρχίζουν να μαζεύονται από την επόμενη μέρα...
Σε ερώτηση από τον Τύπο που έγινε στο Δήμαρχο Γυθείου, εκείνος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση για το πώς ακριβώς διευθετήθηκε το θέμα και απλώς αρκέστηκε να αναφέρει πως λύση δόθηκε με τη βοήθεια των δύο βουλευτών...

Οι κινητοποιήσεις μας τελικά έφεραν αποτέλεσμα. Mα όπως φαίνεται... και τα σκουπίδια... θέλουν το βουλευτή τους!!!

20 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στο Σκουτάρι του Δήμου Γυθείου

Tην Κυριακή 15/03/09, ύστερα από πρόσκλησή του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΜΑΝΗΣ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κατοίκους και επαγγελματίες του Δ.Δ. Σκουταρίου, με σκοπό να ενημερωθούν οι κάτοικοι, σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες δραστηριοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή.

Μετά από γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, καταλήξαμε στην από κοινού δράση και την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού στο Δ.Δ. Σκουταρίου. Το σωματείο μας θα κατασκευάσει δύο κάδους ανακύκλωσης (από σίδηρο και πλέγμα), που θα τοποθετηθούν στο Δ.Δ. Σκουταρίου και θα είναι μόνο για χαρτιά και χαρτοκιβώτια, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχει σε συστηματική ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την ανακύκλωση. Επίσης, από κοινού με τον πάρεδρο του Δ.Δ. Σκουταρίου, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από το Δήμο Γυθείου την άμεση τοποθέτηση των μπλε κάδων ανακύκλωσης, που αντιστοιχούν στο εν λόγω Δ.Δ. και στους οικισμούς του, με σκοπό να προχωρήσουμε και στην ανακύκλωση άλλων υλικών. Την αποκομιδή και την αποθήκευση των υλικών, που θα συλλέγονται σε όλους αυτούς τους κάδους ανακύκλωσης, προσφέρεται να την αναλάβει το σωματείο μας, έως ότου μπορέσει να αναλάβει έργο ο Δήμος Γυθείου ή όποιος άλλος επίσημος φορέας.

Επίσης οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στη συνάντηση μας, εξέφρασαν την πρόθεση τους να βοηθήσουν σε κάθε προσπάθεια καλλωπισμού των οικισμών του Δ.Δ. Σκουταρίου, αλλά ταυτόχρονα εξέφρασαν την οργή και την πικρία τους για την εγκατάλειψη που βιώνουν από τη Δημοτική Αρχή, η οποία -όπως ειπώθηκε- δεν ενδιαφέρεται για την αποκομιδή των σκουπιδιών στα χωριά του Γυθείου, αλλά μόνο για το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του Γυθείου.

Εμείς ως σωματείο με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα περιβάλλοντος, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση έναρξη της ενημέρωσης των κατοίκων όλου του δήμου συστηματικά και με πολύμορφους τρόπους και όχι μόνο με το μοίρασμα της τσάντας και των πανώ της Ε.Ε.Α.Α Α.Ε. (Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης), ώστε οι κάτοικοι να είναι προετοιμασμένοι και να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, όταν τοποθετηθούν οι μπλε κάδοι. Από πλευράς μας, ήδη έχουμε θέσει σε εφαρμογή διάφορους τρόπους ενημέρωσης στο Δ.Δ. Σκουταρίου, όπου πήραμε την απόφαση να λειτουργήσουμε πιλοτικά την ανακύκλωση χαρτιού και επεξεργαζόμαστε κι άλλους. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πρόθυμοι -εφόσον το επιθυμεί ο οποιοσδήποτε επίσημος φορέας ή σύλλογος- να μοιραστούμε τις ιδέες μας περί ανακύκλωσης και να συνεργαστούμε.

Σύντομα θα επανέλθουμε με συγκεκριμένη πρόταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Γυθείου, (ανεξάρτητα από καθυστερήσεις της επίσημης Πολιτείας) και γενικότερα, καθώς και τρόπους πολλαπλής αξιοποίησης.

15 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΝΗ»Όνοματεπώνυμο μαθητή/ριας
Σχολείο – τάξη
Τηλέφωνο e-mail - Φαξ
Υπεύθυνος καθηγητής
Ημερομηνία αποστολής

Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 1 ____________________________________
Σχόλιο ________________________________________________________
Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 2 ____________________________________
Σχόλιο _________________________________________________________
Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 3 ____________________________________
Σχόλιο _________________________________________________________
Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 4 ____________________________________
Σχόλιο _________________________________________________________


Νομικοί όροι:
Κάθε υποψηφιότητα (φωτογραφία) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της, (δηλαδή την έχει τραβήξει ο ίδιος), αλλά με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν, να προβληθούν - εκτεθούν τα έργα τους στο ευρύ κοινό από το διοργανωτή χωρίς αξίωση αμοιβής ή/και να περιληφθούν φωτογραφίες τους σε κατάλογο/λεύκωμα, αρκεί να αναφέρεται το όνομα του εκάστοτε δημιουργού.
Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές και βλάβες που θα προκληθούν στα έργα, αν και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.
Τα έξοδα αποστολής των έργων επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και όχι τους διοργανωτές και τα έργα που θα σταλθούν δεν επιστρέφονται.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και των προθεσμιών κατάθεσης των έργων, καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκθέσεων αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του καθώς και των αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής.

Δηλώνω συμμετοχή και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

Όνομα και υπογραφή μαθητή/τριας

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Όροι Συμμετοχής στο Μαθητικό Φωτογραφικό Διαγωνισμό «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ» με θέμα «ΜΑΝΗ»

Ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» σε συνεργασία με το «Σύνδεσμο Τσεριωτών Αττικής (Ο ευαγγελισμός)» διοργανώνει Μαθητικό διαγωνισμό Φωτογραφίας με τίτλο «Γιάννης Βουρλίτης» και θέμα «Μάνη» που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Μάνης (Γύθειο, Αρεόπολη, Καρδαμύλη, Κάμπο).

Το θέμα του διαγωνισμού είναι η «ΜΑΝΗ», και μέσα από μία ενότητα 3-4 φωτογραφιών κάθε μαθητής μπορεί να παρουσιάσει το θέμα. Οι καλύτερες φωτογραφικές ενότητες θα αποτελέσουν κινητή έκθεση, που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των Δημοτικών πολιτιστικών δρώμενων της κάθε πόλης (Γύθειο, Αρεόπολη, Καρδαμύλη, Κάμπο) μαζί με αναφορά στο έργο και στο βίο του φωτογράφου Γιάννη Βουρλίτη, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2009 εφόσον συναινέσουν και οι αρμόδιες Δημοτικές Αρχές, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν προβολές της έκθεσης και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Κριτική Επιτροπή
Τα μέλη της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού Φωτογραφίας «Γιάννης Βουρλίτης» θα είναι τρεις ερασιτέχνες φωτογράφοι με καταγωγή από Μέσα Μάνη, Κάτω Μάνη και Έξω Μάνη και δύο επαγγελματίες φωτογράφοι. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Όροι συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για κάθε μαθητή/τρια των Γυμνασίων και Λυκείων του Γυθείου της Αρεόπολης και της Καρδαμύλης και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 21η Μαΐου 2009, τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών. Η εμπρόθεσμη συμμετοχή αποδεικνύεται βάσει ημερομηνίας αποστολής ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να στείλει 3-4 έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που έχει τραβήξει ο ίδιος. Οι φωτογραφίες αυτές θα απαρτίζουν μια πλήρη ενότητα (portfolio) παρουσιάζοντας το θέμα «Μάνη» όπως το αντιλαμβάνεται ο κάθε δημιουργός. Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και το ψαλίδισμα (crop) της πρωτότυπης. Δεν επιτρέπεται όμως το μοντάζ (σύνθεση), η αφαίρεση στοιχείων της εικόνας, ή η προσθήκη στοιχείων και κάθε είδους γραφικών (υπογραφές-watermarks- πλαίσια) και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας.

Σε περίπτωση που η κριτική επιτροπή διαπιστώσει παραβίαση των κανόνων, με επεξεργασία πλέον της επιτρεπόμενης, ή συμμετοχή του διαγωνιζόμενου με φωτογραφίες που δεν είναι δική του πνευματική ιδιοκτησία, ο διαγωνιζόμενος μηδενίζεται. Στην κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει κάποιος τίτλος και/ή επεξηγηματικό σχόλιο που θα φανερώνει που και πότε έχει τραβηχτεί το θέμα, προκειμένου να αξιολογηθεί ορθότερα η φωτογραφία (πχ. Μανιάτικος πύργος στον Αγερανό με φόντο τη θάλασσα-Απόγευμα Μαρτίου). Κάθε αρχείο φωτογραφίας πρέπει να έχει τον κωδικό αριθμό που θα έχει η κάθε φωτογραφία από τη μηχανή, καθώς και το ανεξάρτητο νούμερο 1, 2, 3, 4 πριν από τον κωδικό αριθμό της φωτογραφίας, ώστε να παρουσιάζονται οι φωτογραφίες με τη σειρά που θέλει ο διαγωνιζόμενος.

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από την αίτηση συμμετοχής του μαθητή. Η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, με δήλωσή του πως αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και τους τρεις ή τέσσερις τίτλους για κάθε φωτογραφία συμμετοχής. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι: το ονοματεπώνυμο, η τάξη που φοιτά και το σχολείο του διαγωνιζόμενου, καθώς και κάποιος τρόπος επικοινωνίας μαζί του πχ. τηλέφωνο ή/και mail - fax. ( σε περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει, ή δεν επιθυμεί να δώσει, δικά του στοιχεία επικοινωνίας, μπορεί να δώσει το όνομα του υπεύθυνου καθηγητή, ώστε να μεσολαβήσει εκείνος αν χρειαστεί επικοινωνία.) Στη συνέχεια η αίτηση συμμετοχής μαζί με τις φωτογραφίες αποστέλλεται είτε,
(α) ηλεκτρονικά στο email του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ): peripolomanis @ gmail.com (χωρίς τα κενά) είτε
(b) ταχυδρομικά σε CD ή DVD στη διεύθυνση, (Μαργαρίτα Καρλαύτη [για τον Φωτογραφικό διαγωνισμό], Γερανών 34, Τ.Κ 113 64, Αθήνα).
Πληροφορίες και διευκρινήσεις: τηλ. 6977-30.64.94 κ. Μαργαρίτα Καρλαύτη

Κριτήρια φωτογραφίας- Ανάλυση - Αξιολόγηση
Προκειμένου όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό ακόμα και με φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα που δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας, ο Διαγωνισμός δεν ορίζει ελάχιστο όριο ανάλυσης στις φωτογραφίες. Όμως εξυπακούεται πως όσο καλύτερη ανάλυση έχουν οι φωτογραφίες (με όσο μεγαλύτερο σε mega pixels φακό έχουν τραβηχτεί δηλαδή), τόσο καλύτερα δείχνουν. Προτείνουμε λοιπόν οι μηχανές ή τα κινητά τηλέφωνα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν φακό τουλάχιστον 1,5 megapixels. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αναλογικές φωτογραφικές μηχανές, οι φωτογραφίες πρέπει να σκαναριστούν και να αποθηκευτούν σε ψηφιακή μορφή (.jpg), προκειμένου να σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο. Καλή ανάλυση θεωρείται στα 300 dpi και διαστάσεις περίπου Α4 δηλαδή περίπου 20x30 εκ.

Η αξιολόγηση των φωτογραφιών από την κριτική επιτροπή θα γίνει κυρίως βάσει καλλιτεχνικών κριτηρίων, για το σύνολο των τριών ή τεσσάρων φωτογραφιών κάθε δημιουργού, αλλά θα παίξει οπωσδήποτε ρόλο και η πρωτοτυπία, η οπτική γωνία, το μήνυμα και η συγκινησιακή φόρτιση που θα προκαλέσει και η κάθε φωτογραφία ξεχωριστά. Από αυτές τις σειρές των φωτογραφιών η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα επιλογής και μεμονομένων φωτογραφιών για ξεχωριστή βράβευση.

Βραβεία – Στόχοι - Προοπτική
Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες σειρές φωτογραφιών από κάθε σχολείο δηλαδή συνολικά θα υπάρξουν 24 βραβεύσεις μαθητών (με τη συμμετοχή 5 Γυμνασίων και 3 Λυκείων θα γίνουν 9 βραβεύσεις μαθητών στο Γύθειο, 6 στην Αρεόπολη και 6 στην Καρδαμύλη και 3 στον Κάμπο). Τα βραβεία και οι νικητές θα ανακοινωθούν από τα τοπικά ΜΜΕ τον Ιούλιο 2009 και οι βραβεύσεις θα γίνουν στις πόλεις των μαθητών σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Ο κύριος στόχος σε αυτόν τον διαγωνισμό δε θέλουμε να είναι το βραβείο, αλλά η ευγενής άμιλλα μέσα από το φωτογραφικό ταξίδι και η ανάδειξη της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Καλούμε λοιπόν τους νεαρούς φωτογράφους να ανακαλύψουν ξανά την περιοχή της Μάνης μέσα από το «μάτι» μιας φωτογραφικής μηχανής και να αποτυπώσουν εικόνες από τους θησαυρούς της, δείχνοντάς μας με μια φρέσκια ματιά, τα τοπία, τα μνημεία, τους ανθρώπους, τα έθιμα, τις εργασίες, την παράδοση, το σύγχρονο τρόπο ζωής, τη χλωρίδα και την πανίδα, μέσα από τις δημιουργίες τους, διαπιστώνοντας και οι ίδιοι πόσο πλούσιος και ανεξάντλητος σε θεματολογία είναι ο τόπος που ζουν.

Καλούμε επίσης τους μαθητές των σχολείων, να επισκεφθούν μαζί με τους καθηγητές τους τη φωτογραφική έκθεση για τη Μάνη που δώρισε ο Γιάννης Βουρλίτης στο Δήμο Γυθείου και φιλοξενείται στο Δημαρχείο του Γυθείου, για να δουν φωτογραφίες από τη Μάνη του χθες, να τη συγκρίνουν με τη Μάνη του σήμερα και να εμπνευστούν ενδεχομένως και καλλιτεχνικά από τις σπουδαίες αυτές φωτογραφίες.

Η Μάνη του χθες επιβίωσε και στέκεται αγέρωχη παρόλες τις κακουχίες στις φωτογραφίες του Γ. Βουρλίτη. Ισχύει το ίδιο και τώρα; Ποια είναι η Μάνη σήμερα; Κοιτάξτε προσεκτικά γύρω σας, ανακαλύψτε τον κρυφό και φανερό χαρακτήρα της Μάνης του σήμερα και αποδώστε τον φωτογραφικά, χωρίς να ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη απειλή για κάθε τόπο είναι η άγνοια και η αδιαφορία των κατοίκων της γι’ αυτόν. Μάθετε λοιπόν για τη Μάνη, ενδιαφερθείτε γι’ αυτόν τον τόπο, φωτογραφίστε εικόνες που θα θέλατε να μείνουν για πάντα και εικόνες που θα θέλατε να εξαφανιστούν και φροντίστε μεγαλώνοντας να προσπαθείτε προσωπικά να διατηρήσετε τα καλώς κείμενα και να εξαφανίσετε τα κακώς!

Ευχόμαστε σε όλους που θα συμμετάσχουν καλή επιτυχία και καλό φωτογραφικό ταξίδι.

---------------

- Κάθε απρόβλεπτη περίπτωση που τυχόν θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, θα ρυθμίζεται με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής του συλλόγου που θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών τους για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται τα ονόματα τους.
- Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού, να τον αναβάλλουν, ή ακόμα και να τον ματαιώσουν εάν οι συμμετοχές δεν θεωρηθούν επαρκείς ή το επίπεδό τους δεν κριθεί ικανοποιητικό.
- Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να αποσύρουν από το διαγωνισμό υποψηφιότητες που αποδεδειγμένα ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα και όχι στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες. Δεν θα εμπλακούν όμως σε διαδικασία ελέγχου για περιπτώσεις καταγγελιών για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής.
Θα ακολουθήσει η αίτηση συμμετοχής που πρέπει να συνοδεύει τα έργα (φωτογραφίες) των διαγωνιζομένων:

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - 5η Εκδήλωση - ΜΑθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας "Γιάννης Βουρλίτης"

Το Σωματείο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)», σε συνεργασία με τον «Σύνδεσμο Τσεριωτών Αττικής (Ο Ευαγγελισμός)» καί άλλους τοπικούς συλλόγος, διοργανώνει «Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας» με λήξη στις 21/5/09 για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της Μάνης (Γυθείου και Αρεόπολης Καρδαμύλης και Κάμπου) με το όνομα «Γιάννης Βουρλίτης» και θέμα «Μάνη» με την άδειά και την υποστήριξή του γραφείου της Β΄ βάθμιας Εκπάιδευσης Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Το φωτογραφικό αυτόν διαγωνισμό τον εμπνευστήκαμε, αφενός για να τιμήσουμε τον φωτογράφο της Μάνης Γιάννη Βουρλίτη, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε και αφετέρου για να παρακινήσουμε τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της Μάνης να δουν τον τόπο που ζουν με μια άλλη πιο καλλιτεχνική και σε βάθος ματιά μέσα από το φωτογραφικό φακό, γνωρίζοντας και ανακαλύπτοντας ενδεχομένως (και με τη βοήθεια των καθηγητών τους) πράγματα, μέρη, ιστορικά γεγονότα μνημεία, φυσικά κάλλη κλπ., που ίσως στην καθημερινότητα περνάνε απαρατήρητα.

Στόχος είναι τα παιδιά να διοχετεύσουν ενέργεια σε δραστηριότητες που ανυψώνουν το πνεύμα, να αποκτήσουν ένα ενδιαφέρον χόμπυ, να μάθουν περισσότερα για τον τόπο τους να τον αγαπήσουν και να τον προστατεύσουν, ενώ παράλληλα να εκτιμήσουν και το έργο ενός φωτογράφου, που σε δύσκολα -και χωρίς σπουδαία τεχνολογικά μέσα-, χρόνια «όργωσε» τη Μάνη αποθανατίζοντας τοπία, ανθρώπους, χωριά, γεγονότα και γενικότερα τη Μάνη μιας εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί, αφήνοντάς μας κληρονομιά σπουδαίες φωτογραφίες, αλλά και τη δωρεά μιας φωτογραφικής έκθεσης που σήμερα φιλοξενείται στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου του Γυθείου.

Ήδη υπάρχει συνεργασία με τους υπέυθυνους για το διαγωνισμό καθηγητές των σχολείων και το σύλλογό μας, ώστε να παροτρύνουν τα παιδιά στην προσπάθεια τους, βοηθώντας τα σε όποιο θέμα ενδεχομένως χρειαστούν βοήθεια (πχ. στην επιλογή των φωτογραφιών, στη διαδικασία αποστολής τους, σε θέματα επικοινωνίας με το σύλλογο μας, σε τεχνικά ζητήματα κλπ) χωρίς φυσικά να χαθούν διδακτικές ώρες. Επίσης χρήσιμο θα ήταν να επισκεφθούν οι μαθητές την έκθεση φωτογραφίας που δώρισε ο Γιάννης Βουρλίτης στο Δήμο Γυθείου και φιλοξενείται στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου του Γυθείου.

Σε επόμενη δημοσίευση θα ακολουθήσουν οι λεπτομέρειες και οι όροι του μαθητικού διαγωνισμού φωτογραφίας «Γιάννης Βουρλίτης» και η αίτηση συμμετοχής για τους μαθητές.

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Τα καυτά ερωτήματα σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» προκειμένου να πιέσει τους αρμοδίους φορείς προς την κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την όσο το δυνατόν φιλικότερη προς το περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων με τους περίφημους δεματοποιητές, εκτός από την ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε στις 7/2/09, απέστειλε στις 25/2/09 τα κάτωθι «καυτά» ερωτήματά στους αρμόδιους υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Σουφλιά, Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, στο Γ.Γ. Πελοποννήσου κ Αγγελόπουλο και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας κ. Αργειτάκο, με κοινοποίηση στους βουλευτές Λακωνίας, προσδοκώντας σε ξεκάθαρες και υπεύθυνες απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν.

Πρόθεσή μας είναι να πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να πάρουμε επίσημες απαντήσεις και δεσμεύσεις, αλλά και να προβληματίσουμε – ενημερώσουμε τον κόσμο, συνεισφέροντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που λέγεται «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

Ερωτώνται λοιπόν οι αρμόδιοι φορείς:

1) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά για οριστική και ολοκληρωμένη λύση σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα, ποιες πρακτικές θα ακολουθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και τι ακριβώς σχεδιάζεται για το Ν. Λακωνίας;

2) Η εγκατάσταση δεματοποιητών έχει εφαρμοστεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν ναι, τι αποτελέσματα είχε;

3) Έχει γίνει μελέτη για την προμήθεια των δεματοποιητών; Και αν ναι οι εν λόγω δεματοποιητές ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν; Είναι κατάλληλοι για σύμμεικτα απορρίμματα και τι προβλέπεται να γίνεται με τα υγρά λήμματα που θα προκύπτουν από την αποστράγγιση των απορριμμάτων; Όσον αφορά στη Λακωνία, θα αποθηκεύονται ως έχουν για μελλοντικό καθαρισμό ή θα γίνεται επιτόπια επεξεργασία καθαρισμού τους; Πως ακριβώς θα γίνεται η διαδικασία αποστράγγισης και ο καθαρισμός και πως θα διασφαλίζεται (με τι ελέγχους δηλαδή), πως τα υγρά λήμματα (στραγγίδια), που θα μένουν στο τέλος, θα είναι απαλλαγμένα από κάθε επικίνδυνη ουσία και δε επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών;

4) Δέχεστε πως οι δεματοποιητές για να αποδώσουν ως (έστω και προσωρινή) λύση, πρέπει να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με ανακύκλωση, ώστε να φτάνουν σ’ αυτούς όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα; Αν ναι, τι ποσοστό ανακύκλωσης πρέπει να επιτευχθεί εντός της τριετίας, προκειμένου να λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι δεματοποιητές και ποια η εκτίμησή σας για το ποσοστό ανακύκλωσης που είναι εφικτό να επιτευχθεί στο Ν. Λακωνίας;
Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει στο Ν. Λακωνίας σχετικά με την ανακύκλωση και τι ενέργειες έχουν γίνει ή προβλέπεται να γίνουν προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση υλικών οι πολίτες του Ν. Λακωνίας;

5) Οι συμπιεσμένες μπάλες απορριμμάτων που θα προκύπτουν από τη δεματοποίηση, κάθε πότε θα απομακρύνονται από τα σημεία εγκατάστασης των δεματοποιητών και που θα πηγαίνουν; Ποιος φορέας θα έχει τη διαχείρισή και τον έλεγχο και πως θα διασφαλίζεται, ότι στο διάστημα, που θα παραμένουν σωρευμένες στους χώρους δίπλα από τους δεματοποιητές, δε θα προκύπτουν άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα (πχ. να διαλύονται / σκορπίζονται / εκρήγνυνται / αναφλέγονται) λόγω έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, ή λόγω ακατάλληλης ή πλημμελούς διαχείρισής τους (πχ. υπερβολική σώρευση / λανθασμένη χωροθέτηση / αποθήκευση).

6) Όσον αφορά τα σημεία εγκατάστασης των δεματοποιητών στο Ν. Λακωνίας με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν; Τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης των περιοχών και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Ο.Τ.Α. και η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση; Για κάποια σημεία που υπάρχουν έντονες αντιδράσεις (όπως πχ. της Αφυσσού, αλλά πλέον και της Αρεόπολης) τι προβλέπεται να γίνει;

(Εννοείται, πως ό,τι απαντήσεις πάρουμε, θα δημοσιευθούν)

Ανακοίνωση του ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» -όπως και οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες- βρίσκεται σε βαθύ προβληματισμό και ανησυχία σχετικά με τον επίσημο σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο άμεσο μέλλον στη Λακωνία, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Βλέπουμε πως έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 31-12-08 για το κλείσιμο των χωματερών και ακόμα το τοπίο είναι θολό 1) σχετικά με τα σημεία επιλογής εγκατάστασης των δεματοποιητών 2) σχετικά με τη λειτουργία, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και την προμήθειά τους 3) σχετικά με τη διαχείριση του όγκου των συμπιεσμένων απορριμμάτων και των υγρών λημμάτων που θα προκύπτουν από τη δεματοποίηση και την αποστράγγιση και 4) σχετικά με την συνεχώς αναβαλλόμενη ημερομηνία (16 Μαρτίου 2009 προς το παρόν), που θα αρχίσει η ανακύκλωση (υποτυπωδώς φυσικά), αφού χωρίς διαρκή, εντατική και ευρεία ενημέρωση του κοινού, δεν είναι δυνατόν να έχουμε αποτελέσματα.

Όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε και να επαγρυπνούμε για τα μελλούμενα, αφού καταδεικνύουν από πλευράς αρμοδίων αρχών και έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας και προχειρότητα στο σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δοθεί άφθονος χρόνος (από το 2000), για να γίνουν μελέτες, να δοθούν σοβαρές και αξιόπιστες λύσεις στο θέμα και να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση. Δυστυχώς όμως οι Αρχές δεν κινήθηκαν, άφησαν τις προθεσμίες να λήξουν και το πρόβλημα να οξυνθεί. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο μηδέν προσπαθώντας την ύστατη ώρα, με διάφορα τερτίπια, αφενός να πείσει την Ε.Ε. ότι έχει συμμορφωθεί και οι χωματερές στην πλειοψηφία τους έχουν κλείσει και αφετέρου να πείσει τους πολίτες των περιοχών που έχουν επιλεγεί για την εγκατάσταση των δεματοποιητών, να τους δεχτούν ετσιθελικά, ως μόνη πανάκεια στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το σωματείο μας με ευαισθησία στα θέματα περιβάλλοντος δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να δώσει απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, που εύλογα προκύπτουν. Όμως παρακολουθούμε το θέμα από κοντά, ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε και από όσα έχουμε μάθει ως τώρα, στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε όσα σχεδιάζονται και επαγρυπνούμε. Η στάση μας για τους δεματοποιητές (ως προσωρινή λύση) δεν είναι αρνητική, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι και θετική αν δε διασφαλιστούν κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί μπορεί η δεματοποίηση να φαντάζει μονόδρομος σήμερα, αλλά μάλλον θα οδηγήσει σε αδιέξοδο (σκουπιδοποίηση και περιβαλλοντική καταστροφή της όποιας περιοχής τη δεχτεί), αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα υποστήριξής της.

Προκειμένου λοιπόν να πιέσουμε τους αρμοδίους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρουμε επίσημες απαντήσεις, αλλά και να προβληματίσουμε – ενημερώσουμε τον κόσμο, συνεισφέροντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που λέγεται «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», εκτός από την ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώσαμε στις 7/2/09, αποστείλαμε μερικά «καυτά» ερωτήματά στις 25-2-09 στους αρμόδιους υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Σουφλιά, Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, στο Γ.Γ. Πελοποννήσου κ Αγγελόπουλο και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας κ. Αργειτάκο, με κοινοποίηση στους βουλευτές Λακωνίας, προσδοκώντας σε ξεκάθαρες και υπεύθυνες απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν.

Φρονούμε πως απαιτείται επιτέλους λύση, διαρκής και ταχεία, αλλά σε καμιά περίπτωση πρόχειρη και βιαστική. Παραδεκτή από πλευράς δημόσιας υγείας και κόστους και σύμφωνη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, που μην ξεχνάμε, αποτελεί ψηφισμένη στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει επιτέλους να γίνει σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων που:
• θα λαμβάνει μέριμνα για μείωση απορριμμάτων
• θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ευρύτερη δυνατή ανακύκλωση.
• δεν θα συνεπάγεται διασπορά τοξικών υλών (ιδίως διοξινών) στο περιβάλλον και
• θα έχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση.


Όμως όλα αυτά που για τον Ευρωπαίο πολίτη αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος της καθημερινότητάς του, εδώ φαντάζουν... σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Οι λεπτομέρειες αυτού του σεναρίου... θα ανακοινωθούν από τον Όμιλό μας... προσεχώς!

Είναι ζήτημα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής.

Σε επόμενη δημοσίευση θα παραθέσουμε τα ερωτήματα που θέσαμε στους αρμόδιους φορείς.

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Περίληψη σχετικά με τη διαχείριση των σκουπιδιών

Η περίληψη όσων ακούστηκαν στην εκδήλωση μας σχετικά με τη Διαχείριση των Απορριμμάτων: Από όσα ειπώθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση του συλλόγου μας στις 7-2-09, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, προκύπτει πως υπό το καθεστώς της απειλής τσουχτερών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έκλειναν οι παράνομες και ανεξέλεγκτες χωματερές (Χ.Α.Δ.Α) ανά την επικράτεια, καταφύγαμε στην -χωρίς καμιά σοβαρή μελέτη- λύση της στιγμής και της ανάγκης που ονομάζεται δεματοποίηση-μπαλοποίηση σκουπιδιών. Παρόλη την πίεση όμως να κλείσουν οι χωματερές ως τις 31-12-08, το σχέδιο να τοποθετηθούν οι δεματοποιητές, όχι μόνο καθυστερεί αλλά συναντά και αντιδράσεις που θέτουν εν αμφιβόλω την υλοποίησή του.

Η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σήμερα, σχεδόν ένα και μισό μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία, έχει ως εξής:
Τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν ψηφίσει την κατάργηση των χωματερών στα χαρτιά, αλλά αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν με την ανοχή των Νομαρχιών και κατόπιν υποδείξεων της Περιφέρειας, αφού ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε η προμήθεια των δεματοποιητών, ούτε και έχουν βρεθεί και αδειοδοτηθεί οι χώροι που αυτοί θα τοποθετηθούν. Σε ό,τι αφορά τη Λακωνία, έχουν επιλεγεί τρία σημεία εγκατάστασης δεματοποιητών, όλα σε τμήματα υπαρχουσών χωματερών (που πρέπει να κλείσουν και να αποκατασταθούν) με την αιτιολογία πως έτσι θα είναι πιο εύκολη και σύντομη η αδειοδότησή τους. Πρώτο σημείο εγκατάστασης δεματοποιητή είναι σε τμήμα της χωματερής του Δήμου Σπαρτιατών που βρίσκεται στο Δ.Δ. Αφυσού με την τοπική κοινωνία να αντιδρά έντονα και συντονισμένα ενάντια σε αυτήν την απόφαση, όχι άδικα κατά την άποψή μας. Δεύτερο σημείο είναι σε τμήμα του Χ.Α.Δ.Α Μολάων και τρίτο σε τμήμα του Χ.Α.Δ.Α του Δ. Οιτύλου με το Δ.Σ. του Δήμου να μην έχει ακόμα εκδώσει απόφαση για το αν συμφωνεί ή όχι με αυτή την επιλογή.

Οι δεματοποιητές είναι στην ουσία μεγάλες πρέσες που συμπιέζουν τα σκουπίδια και τα μετατρέπουν σε μπάλες. Σύμφωνα με τις αρχές που υποστηρίζουν αυτή τη λύση, πιο πριν θα υπάρχει ανακύκλωση και τα σκουπίδια που θα φτάνουν στους δεματοποιητές θα είναι ήδη απαλλαγμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης κατά τη συμπίεση τους θα γίνεται και αποστράγγιση των ζουμιών με ειδικά φίλτρα που έχουν οι δεματοποιητές, ώστε οι μπάλες σκουπιδιών να είναι απαλλαγμένες από υγρά, αλλά και να μην υπάρχει ρύπανση από αυτά. Πολλά τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν, όπως το που θα πάνε αυτές οι πολύχρωμες μπάλες σκουπιδιών όταν θα γίνουν βουνά από αυτές; Πόσο σίγουρο είναι πως ο ήλιος, ο αέρας, οι βροχές δε θα διαλύσουν και στη συνέχεια σκορπίσουν τις μπάλες αν μείνουν για πολύ καιρό σε ανοιχτούς χώρους; Πόσο αξιόπιστο θα είναι αυτό το φιλτράρισμα - καθαρισμός των υγρών λυμάτων; Τα ερωτήματα πολλά και η καχυποψία μεγάλη όταν όλα περιγράφονται ρόδινα και... προσωρινά από τους αρμοδίους, ωσότου σχεδιαστούν και υλοποιηθούν οι μόνιμες λύσεις σε δύο - δυόμισι χρόνια το πολύ...!!!

Παρόλα τα καυτά ερωτήματα και τη βεβαιότητα μας, πως στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα αποκλείεται να μπορέσουμε να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα των σκουπιδιών μέσα σε δυόμισι χρόνια, δυστυχώς πιστεύουμε πως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε χρόνο για το αν πρέπει να μπουν και που πρέπει να μπουν οι δεματοποιητές. Οι λύσεις των ανεξέλεγκτων χωματερών με τις καύσεις και τις επιχωματώσεις, που ως σήμερα αφήνουμε να λειτουργούν είναι σίγουρα πολύ περισσότερο ρυπογόνες και επικίνδυνες. Το πιο λογικό είναι να αφήσουμε να εγκατασταθούν οι δεματοποιητές υπό κάποιες προϋποθέσεις και από κει και μετά ως άτομα, τοπικοί φορείς και αρχές να ασκούμε τακτικούς ελέγχους για το πως λειτουργούν με στόχο να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είναι σίγουρο, πως αν οι δεματοποιητές χρησιμοποιηθούν σωστά με αξιόπιστο βιολογικό καθαρισμό των υγρών λυμάτων, καθώς και σε συνδυασμό με οργανωμένη ανακύκλωση, (που είναι εφικτή μόνο με συνεχή και επίμονη ενημέρωση του κόσμου), ώστε να μειωθεί ο όγκος σκουπιδιών που φτάνει στους δεματοποιητές, τα αποτελέσματά τους θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερα από αυτά των Χ.Α.Δ.Α.
Εξάλλου ο εφιάλτης της επιβολής εξοντωτικών προστίμων από την Ε.Ε. ελλοχεύει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει στο άμεσο κλείσιμο των χωματερών, με τα σκουπίδια να μένουν στους δρόμους και να μας πνίγουν. Τι θα γίνει τότε; Οι πολίτες που ως τώρα στη συντριπτική τους πλειοψηφία παρακολουθούν την κατάσταση αμέτοχοι και ουσιαστικά ανήμποροι να παρέμβουν, περιμένουν μέρα με τη μέρα λύση στο πρόβλημα των σκουπιδιών και όχι επιδείνωσή του. Θα συνεχίσουν τότε να παρακολουθούν την κατάσταση αμέτοχοι;

Σήμερα, την ύστατη ώρα, και εδώ που έχουμε φτάσει, η λύση των δεματοποιητών (με σωστή λειτουργία) φαίνεται πως είναι μονόδρομος και πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε συνδυασμό με την οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση.
Υπάρχει και η πιθανότητα όμως, το σχέδιο των δεματοποιητών να μην τελεσφορήσει για διάφορους λόγους. Το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση, οι αρμόδιοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για να μη μας πνίξουν τα σκουπίδια αν κλείσουν πράγματι οι χωματερές; Ή θα αφήσουν τα σκουπίδια να μας πνίξουν, ώστε να δεχτούμε τελικά αδιαμαρτύρητα τους δεματοποιητές όπου και να εγκατασταθούν και όπως και αν λειτουργούν; Άραγε θα λάβουν κάποια στιγμή οι αρμόδιοι στη χώρα μας τις απαραίτητες αποφάσεις, που θα οδηγούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ανά περιφέρεια;
Αν αυτό συμβεί σύντομα -έστω και σε δυόμισι χρόνια- θα είναι ευχής έργο. Σε κάθε άλλη περίπτωση το μέλλον όλων μας διαγράφεται αβέβαιο και ίσως το πληρώσουμε -κυριολεκτικά και μεταφορικά- πολύ ακριβά...

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - 4η Εκδήλωση - "Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη Λακωνία"

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΜΑΝΗΣ) πραγματοποίησε το Σάββατο 07/02/09 και ώρα 7:00 μμ στο πνευματικό κέντρο της Ι. Μ. Γυθείου, τη δεύτερη εκδήλωση από την αρχή του έτους, η οποία είχε ενημερωτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αφορούσε στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών).

Μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας, κ. Στ. Αργειτάκος, ο οποίος ανέλυσε την υπάρχουσα κατάσταση και τον προβλεπόμενο σχεδιασμό στο Ν. Λακωνίας και ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, κ. Φ. Κυρκίτσος (Δρ. Περιβαλλοντολόγος), ο οποίος ενημέρωσε διεξοδικά το κοινό για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τα απορρίμματα και τα οφέλη της ανακύκλωσης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους Δήμους Γυθείου και Οιτύλου οι οποίοι έκαναν σύντομες παρεμβάσεις και παρατηρήσεις, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι και στη συνέχεια ακολούθησε γόνιμη συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό.

Όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση την έκριναν επιτυχημένη καθώς το θέμα αναλύθηκε από τους πλέον ειδικούς, δόθηκαν διεξοδικές απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν και το κοινό διαφωτίστηκε σε πάρα πολλά θέματα για τα οποία υπήρχε άγνοια και σύγχυση.

Παρ’ όλα όμως τα θετικά που ακούσαμε για τη διοργάνωση, εμείς ως Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης διατηρούμε κάποιους προβληματισμούς 1) σχετικά με την προσέλευση κόσμου, Δημοτικών Αρχών και Τοπικών Επαγγελματικών Συλλόγων, στην ενημερωτική μας εκδήλωση και 2) σχετικά με τον επίσημο σχεδιασμό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο άμεσο μέλλον.
Σχετικά με το πρώτο, θεωρούμε πως η προσέλευση και του κόσμου και των επίσημων φορέων και εκπροσώπων έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα όλων μας και επιπλέον υπάρχει ελλειμματική ενημέρωση. Θεωρώντας λοιπόν πως η μικρή συμμετοχή οφειλόταν σε άλλους λόγους, που δεν είναι της παρούσης, και πάντως όχι στο ότι η μεγάλη πλειοψηφία είχε ήδη γνώση του θέματος, κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε μια μικρή περίληψη όσων ειπώθηκαν στην εκδήλωση, προς ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, την οποία και θα δημοσιεύσουμε.

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - 3η Εκδήλωση - Προβολή Ντοκιμαντέρ για το Γύθειο και τα χωριά του

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) υποδέχτηκε το νέο έτος στις 2-1-09 με μια ακόμα πολιτιστική εκδήλωση. Την πρώτη του 2009 και την τρίτη από την επίσημη αναγνώριση του συλλόγου μας από το Πρωτοδικείο Γυθείου το Σεπτέμβρη του 2008. Μετά από τη μεγάλη Ροκ συναυλία τον Οκτώβρη και την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη... Μανιάτικη Λακωνία «Εκκλησίες με…Ιστορία» το Νοέμβρη, ο νεοσύστατος σύλλογός μας διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Γυθείου την προβολή του ωριαίου ντοκιμαντέρ της Μαργαρίτας Πιερ. Καρλαύτη «Περιήγηση σε γνωστές και άγνωστες γωνιές στο Δήμο Γυθείου».

Το ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζει όλα τα χωριά και τα αξιοθέατα στο Δ. Γυθείου μέσα από ένα πλήθος φωτογραφιών και ιστορικών αναφορών. Είχε προβληθεί για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2007 στο Γύθειο στο πλαίσιο των Μαραθονησείων και είχε ενθουσιάσει το κοινό, καθώς «αποκάλυπτε» ακόμα και σε βέρους Γυθειάτες πληροφορίες που δε γνώριζαν και μέρη που δεν είχαν επισκεφθεί.

O Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης, αποφάσισε να επαναπροβάλλει το ντοκιμαντέρ και να προχωρήσει στην έκδοσή του σε DVD για όσους θα ήθελαν να το έχουν, προκειμένου να συμβάλλει στην καλύτερη γνώση για τον τόπο μας.
Από την δημιουργία του ντοκιμαντέρ ως την έκδοση και τη διανομή του DVD δεν έχει αναμειχθεί κανένας επαγγελματίας, παρά μόνο μέλη του συλλόγου μας, αφενός γιατί τα οικονομικά του νεοσύστατου σωματείου μας ήταν περιορισμένα, αφετέρου γιατί θέλαμε να υπάρχει η αίσθηση πως αυτή η δουλειά πηγάζει από το προσωπικό μεράκι μας και όχι από τη δυνατότητα να διαθέσουμε χρήματα. Εμείς οι ίδιοι λοιπόν βάζοντας όλη μας την αγάπη για τον τόπο και αρκετό κόπο..., βρήκαμε τρόπο να δημιουργήσουμε ένα κυριολεκτικά χειροποίητο, ερασιτεχνικό, αλλά ποιοτικό -θέλουμε να πιστεύουμε- DVD, προκειμένου να κάνουμε γνωστές και τις «γνωστές και τις άγνωστες γωνιές στο Δ.Γυθείου».

Την πεποίθησή μας αυτή ενίσχυσαν τα κολακευτικά σχόλια που αποκομίσαμε μετά την προβολή, από το κοινό που είχε παρακολουθήσει την εκδήλωση με ιδιαίτερη προσήλωση και προσοχή. Όλοι οι παρευρισκόμενοι, επίσημοι και μη, είχαν να πούν έναν καλό λόγο για το «σπιτικό» όπως το χαρακτήρησαν ντοκιμαντέρ, που μπορεί να μην είχε την τεχνική αρτιότητα ενός επαγγελματικού, αλλά σίγουρα μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα του, ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα και το πλήθος των πληροφοριών του. Επιπλέον υπήρξε πρόταση από τη Δημ. Αρχή για μετάφρασή του σε ξένες γλώσσες προκειμένου να προβληθεί και στους ξενόγλωσσους ο πολιτισμικός πλούτος που διαθέτει η Μάνη και ιδιαίτερα ο διευρυμένος Δ. Γυθείου, καθώς και πρόταση από καθηγητές που παρακολούθησαν την εκδήλωση, για προβολή του ντοκιμαντέρ στα σχολεία της περιοχής.
Φυσικά ο σύλλογος μας αποδέχτηκε τις προτάσεις αυτές και είναι ανοιχτός και σε κάθε άλλη, που θα συμβάλλει στην καλύτερη γνώση του τόπου μας. Γιατί πιστεύουμε, πως η προστασία του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου ενός τόπου, μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που ζουν και κατοικούν μόνιμα σ’ αυτόν. Για να εκτιμήσουν όμως την αξία του, θα πρέπει -ιδιαιτέρως οι νέες γενιές- να τον γνωρίσουν, να μάθουν την ιστορία του και τη σημασία των μνημείων που τους περιβάλλουν και ίσως να τον δούν μέσα από τα μάτια κάποιου, που δε θεωρεί δεδομένα όσα εκείνοι βιώνουν ως καθημερινότητα.

Τον σεβαστό μας Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσόστομο που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, εκπροσώπησε ο αιδεσιμότατος Ηλίας Μανιατάκος, ενώ παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Γυθείου κ. Μ. Βολάκος, ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Σ. Χατζηχαραλάμπους, ο Δημ Σύμβουλος κ. Β. Κυλάκος και ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Δ. Γεωργακάκος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκτός από όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ αξίζουν και σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης: Στην Ιερά Μητρόπολη Γυθείου-Μάνης για την παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου, καθώς και στο «Μικρό Καφέ» και Γιούργκεν Πλάμαν για την παραχώρηση του τεχνικού εξοπλισμού εικόνας και ήχου, που ήταν απαραίτητος για την προβολή.

Το DVD «Περιήγηση σε γνωστές και άγνωστες γωνιές στο Δ. Γυθείου» διανέμεται δωρεάν στα μέλη και στους φίλους του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) και μπορείτε να απευθυνθείτε στη δημιουργό Μαργαρίτα Καρλαύτη στο τηλ.6977-30.64.94 ή στο τηλέφωνο του συλλόγου 27330- 93.221, προκειμένου να το προμηθευτείτε ή να εκφράσετε τις παρατηρήσεις σας.

Ευχόμαστε σε όλους σας ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

14 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - 2η εκδήλωση - Προβολή ντοκιμαντέρ "Εκκλησίες με... Ιστορία"

Ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» διοργάνωσε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008 τη δεύτερη πολιτιστική εκδήλωση από την επίσημη αναγνώρισή του ως σωματείο από το Πρωτοδικείο Γυθείου το Σεπτέμβρη του 2008.

Μετά τη Ροκ συναυλία που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη και απευθυνόταν κυρίως στους νέους, σειρά τώρα είχε το πιο... «ώριμο» κοινό με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Εκκλησίες... με Ιστορία» στο Πνευματικό Κέντρο Γυθείου υπό την αιγίδα της Ι.Μ. Γυθείου Οιτύλου Ζαρνάτας και πάσης Μάνης. Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από το «Σύνδεσμο Τσεριωτών Αττικής ο Ευαγγελισμός», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση» και αφορούσε σε εκκλησιαστικά μνημεία της... «Μανιάτικης Λακωνίας»!

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολήτης Μάνης Χρυσόστομος, καθώς και ο σκηνοθέτης της ταινίας Λεωνίδας Δρογκάρης με το σεναριογράφο και πρόεδρο του συνδέσμου Τσεριωτών Αττικής Γιώργο Η. Βενιζελέα.

Το ντοκιμαντέρ ως αποτέλεσμα επίπονης και πολύμηνης προσπάθειας των δημιουργών του, εδωσε πλήθος πληροφοριών για τις εκκλησίες της Μάνης, επεσήμανε τη σημαντικότητα των παραμελημένων σχετικά βυζαντινών αυτών μνημείων και ανέδειξε τον πλόυτο των θρησκευτικών τελετών, εντυπωσιάζοντας με την πυκνότητα των πληροφοριών του το κοινό που το παρακολούθησε. Στο τέλος της προβολής, διενεμήθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους το DVD της ταινίας.

Το επόμενο ραντεβού με τον «Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» ορίστηκε για τις 2 Ιανουαρίου 2009 στις 6:30μμ και πάλι στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Γυθείου, με την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μαργαρίτας Καρλαύτη «Περιήγηση σε γνωστές και άγνωστες γωνιές στο Δήμο Γυθείου»

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - 1η εκδήλωση - Ροκ Συναυλία στο Γύθειο

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 11 Οκτωβρίου 2008 η μεγάλη Ροκ Συναυλία που διοργάνωσε ο νεοσύστατος «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» στο Δημοτικό Στάδιο Γυθείου, για να γνωστοποιήσει, τη δράση του και τους σκοπούς του, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού (τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για αγορά εξοπλισμού πυροπροστασίας).

Παρότι η προσέλευση του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη και ο καιρός δεν ήταν ο καλύτερος δυνατόν, όσοι παρευρέθηκαν αποκόμισαν άριστες εντυπώσεις από το ερασιτεχνικό συγκρότημα «Lethal Hopes», που αποτελείται από νέα παιδιά του μουσικού σχολείου Σπάρτης και το συγκρότημα support, που έκαναν την έναρξη της συναυλίας. Όσο για τους γνωστούς στην alternative Rock δισκογραφία και βραβευμένους, «Echo Tattoo» (ο Πάνος Κουρτσούνης κατάγεται από τη Λακωνία), κατενθουσίασαν για μια ακόμα φορά, τόσο το κοινό που τους γνώριζε, όσο και αυτούς που τους άκουγαν για πρώτη φορά.

Ευχαριστούμε τους ερασιτέχνες μουσικούς που έπαιξαν αφιλοκερδώς, καθώς και τους επαγγελματίες για την ελάχιστη αμοιβή τους, προκειμένου να υποστηρίξουν τους σκοπούς του συλλόγου μας. Ευχαριστίες επίσης αξίζουν σε όσους «έτρεξαν» και μας βοήθησαν, σε όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση, καθώς και στο Δ.Σ. και τον πρόεδρο Γ. Τσιριβάκο του Δημ. Σταδίου Γυθείου, για τη δωρεάν παραχώρησή του. Τέλος, θέλουμε και πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, που με την οικονομική και ηθική τους υποστήριξή, έκαναν δυνατή την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας. Το πρατήριο βενζίνης «Silk Oil» του Λ.&Π. Περδικάρη στις Αιγιές, για τη χορηγία των εισιτηρίων και μέρους του κόστους της αφίσας, καθώς και τις επιχειρήσεις: «ΙΣΑΛΟΣ» των αδελφών Ρουμπάκου, «Α.&Α. Μανδαλά», «Πλαζ» των αδελφών Μανιατάκου, «Μικρό καφέ» των Χ.Τζανετάκου&Π.Μπίταρχα και Super Market Καραγιάννη στο Γύθειο για τη χορηγία της αφίσας. Ευχαριστούμε επίσης τα ενοικιαζόμενα δωμάτια «Καλυψώ» του Δ. Λυμπέρη και την ταβέρνα «Συνάντηση» του Κ. Γεωργακάκου στο Μαυροβούνι που φιλοξένησαν αφιλοκερδώς τους «Echo Tattoo», καθώς και τις εκδόσεις «Αδούλωτη Μάνη» του Γ. Δημακόγιαννη στην Αρεόπολη, για τη χορηγία του έντυπου υλικού του συλλόγου μας.

Το επόμενο ραντεβού με τον «Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» είναι στο Γύθειο στις 29 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας του Γιώργου Βενιζελέα και Λεωνίδα Δρογκάρη «Εκκλησίες με... Ιστορία».

13 Μαρτίου 2009

Γνωριμία με τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)

Ποίοι είμαστε;
Μια παρέα φίλων και γνωστών που αγαπάμε τη Μάνη και την ιδιαίτερη κουλτούρα της, τρέφουμε ιδιαίτερο σεβασμό για το περιβάλλον και την προστασία του και μας αρέσουν οι καλές τέχνες και ο πολιτισμός. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Οι περισσότεροι ζούμε στη Μάνη και οι υπόλοιποι την επισκεπτόμαστε συχνά, είτε λόγω καταγωγής, είτε λόγω αγάπης προς τον τόπο. Πιστεύουμε πως η μικρή συμβολή του καθενός, αν ευαισθητοποιηθεί, μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης αρκετών προβλημάτων και έτσι ευελπιστούμε η μικρή μας παρέα μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει και να συμπεριλάβει όλους όσους έχουν ανάλογες ανησυχίες, ευαισθησίες και πιστεύω.

Πώς και πότε ξεκινήσαμε;
Αρχικά ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2006 κουβεντιάζοντας μεταξύ μας τα προβλήματα και τις δυνατότητες του τόπου μας. Εκφράσαμε ανησυχίες και ιδέες και διαπιστώσαμε πως υπάρχουν τεράστιες προοπτικές βελτίωσης σε πολλούς τομείς, αρκεί να υπάρχει διάθεση. Έτσι λοιπόν σηκωθήκαμε από τους καναπέδες μας, ανασκουμπωθήκαμε και το καλοκαίρι του 2007 αναλάβαμε δράση αρχικά στον τομέα της Πυροπροστασίας, αφού το καλοκαίρι του 2006 στο Δήμο Γυθείου είχαμε κυριολεκτικά καεί, (100 χιλιάδες στρέμματα γης, 200 χιλιάδες ρίζες ελιές μαζί με το νοτιότερο βελανιδοδάσος του Ταϋγέτου είχαν γίνει στάχτη... για όσους τυχόν δε θυμούνται,) επιβεβαιώνοντας το πιστεύω μας πως πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι, αντί να τα περιμένουμε όλα από το κράτος και τους επίσημους φορείς του.

Τι κάναμε το 2007;
Το καλοκαίρι του 2007 λοιπόν, φτιάξαμε μια ομάδα εθελοντών, που ενδιαφέρονταν για θέματα πυροπροστασίας και την ονομάσαμε Ομάδα Εθελοντικής Πυροπροστασίας (Ο.Ε.Π.). Πρώτη ενέργεια μας ήταν να ενημερωθούμε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου για την κατάσταση των υδροστομίων (κρουνών) της περιοχής μας και μετά να φτιάξουμε υπόμνημα προς στο Δ. Γυθείου (ΔΕΥΑΓ), ζητώντας να αποκαταστήσει τις υποδεικνυόμενες βλάβες εγκαίρως, καθώς και να τοποθετήσει νέα υδροστόμια και δεξαμενές όπου κρινόταν απαραίτητο.
Στη συνέχεια προβήκαμε σε καθαρισμούς χόρτων σε δρόμους και διοργανώσαμε δύο παζάρια μεταχειρισμένων ειδών από δωρεές των μελών μας και με τα χρήματα που μαζεύτηκαν καθώς και κάποιες δωρεές, αγοράσαμε ένα ρυμουλκούμενο βυτίο χωρητικότητας 1,5 τόνου, προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Δυστυχώς και το 2007 οι φωτιές δε μας ξέχασαν. Έτσι μετά τις ατομικές προσπάθειες του καθενός μας το 2006, συμμετείχαμε εθελοντικά και στο σβήσιμο πυρκαγιών το ’07 στο Σκουτάρι, στου Λάγιου και στην Αρεόπολη. Επίσης συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» του Δήμου Γυθείου το καλοκαίρι του ’07 με προβολή ενός ντοκιμαντέρ για το Γύθειο, διανομή έντυπου υλικού για την προστασία από φωτιές και διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης για τις χελώνες Καρέτα καρέτα από μέλη του «Αρχέλων».
Αμέσως μετά τις καταστροφικές φωτιές στην Ηλεία-Αρκαδία -και αφού διαπιστώσαμε πως στη Λακωνία δεν υπήρχε ανάλογη ανάγκη- οργανώσαμε μία «εξπρές» συλλογή ρουχισμού και ειδών 1ης ανάγκης στην οποία ανταποκρίθηκε η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου (μέσα σε τέσσερις μέρες μαζέψαμε και συσκευάσαμε πάνω από 100 μεγάλες κούτες με ρουχισμό) και τις πήγαμε συνοδεία μελών μας, φτάνοντας από τους πρώτους, στους πυρόπληκτους Δήμους της Αρκαδίας και της Ηλείας το Σεπτέμβριο του ’07.
Επίσης συμμετείχαμε με αγορά και διάθεση εισιτηρίων στη συναυλία που διοργάνωσε ο Ε.Ο.Σ. Σπάρτης το Σεπτέμβρη ’07 με τους Τσακνή – Μαχαιρίτσα για συγκέντρωση χρημάτων προς αγορά εξοπλισμού πυροπροστασίας.

Γιατί οργανωθήκαμε σε σύλλογο και τι σκοπούς έχουμε;
Μετά από αυτή την πορεία της άτυπης ομάδας μας, και αφού διαπιστώσαμε πως όντως έχουμε και τη διάθεση και την ικανότητα να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας, αποφασίσαμε το φθινόπωρο του ’07, πως θα είμαστε σίγουρα ακόμα πιο αποτελεσματικοί και θα μπορέσουμε ίσως να συσπειρώσουμε κι άλλους κοντά μας, αν από «άτυποι» γίνουμε «τυπικοί» και οργανωθούμε σε σύλλογο. Έτσι ήρθαν τα «γεννητούρια» του μη κερδοσκοπικού σωματείου/συλλόγου μας, που ευελπιστεί να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της Μάνης με συμμετοχή και προσφορά στα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Επειδή όμως τα ενδιαφέροντά μας δεν περιορίζονται μόνο σε θέματα πυροπροστασίας, στους στόχους του καταστατικού μας συμπεριλάβαμε κάθε τι που αφορά σε περιβάλλον και πολιτισμό με πεδίο αναφοράς τη Μάνη και όχι μόνο. Και επειδή μετά τα «γεννητούρια» έρχονται και τα «βαφτίσια» έπρεπε να βρούμε και όνομα. Και το όνομα αυτού... «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης» και χαϊδευτικά... «ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. ΜΑΝΗΣ»!

Γιατί «ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο»; Αφενός για να μας θυμάστε εύκολα, σχηματίσαμε μια υπαρκτή λέξη, με χρήση των αρχικών γραμμάτων του κυρίου ονόματός μας και αφετέρου γιατί παρότι η λέξη «Περίπολο» δημιουργεί ενίοτε αρνητικούς συνειρμούς, εμείς θέλουμε να παραπέμπουμε σε θετικούς, προβάλλοντας τη δυναμική διάθεσή μας να «περιπολούμε» σε ολόκληρη τη Μάνη και να είμαστε σε εγρήγορση, προκειμένου να «περιφρουρήσουμε» και να προάγουμε -στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πάντα- περιβάλλον και πολιτισμό στην πανέμορφη και ιδιαίτερη αυτή γωνιά της γης.

Τι κάναμε το 2008;
Όσο είμαστε σε αναμονή αναγνώρισης του συλλόγου μας από το Πρωτοδικείο Γυθείου, που τελικά έγινε το Σεπτέμβρη του 2008 (εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τη δικηγόρο μας, Ερασμία Μπουτσικάρη για τη συμβολή της, καθώς και το δικαστικό επιμελητή Παναγιώτη Παπαδολιάκο, οι οποίοι στηρίζοντας την προσπάθειά μας, παραιτήθηκαν της αμοιβής τους) δεν καθίσαμε με σταυρωμένα χέρια. Το Μάιο του ’08 συνδιοργανώσαμε με τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης ημερίδα σχετικά με πυροπροστασία στο Δημαρχείο Γυθείου και συμμετείχαμε σε ανάλογη ημερίδα στην Πετρίνα.
Τον Ιούνιο στείλαμε επιστολή mail με τις προτάσεις μας για πυροπροστασία προς όλους τους δήμους της Μάνης η οποία δημοσιεύτηκε και στον τοπικό τύπο. Τον Ιούλιο κατασκευάσαμε πυροφυλάκιο σε ψηλό σημείο στη Δροσοπηγή, ώστε να εποπτεύομε με βάρδιες εθελοντών μας από 20 Ιουλίου ως μέσα Σεπτεμβρίου κατά τις μεσημεριανές ώρες (1μμ ως 6μμ) -που είναι οι πιο ζεστές και επικίνδυνες για φωτιά- μεγάλο κομμάτι του Δήμου Γυθείου και του Δήμου Οιτύλου. Επίσης είχαμε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» του Δήμου Γυθείου με καθαρισμό ακτών (2 μέρες) στο Μαυροβούνι και (1 μέρα) στο Σκουτάρι, καθώς και συνδιοργάνωση με τον «Αρχέλων» εκδήλωσης ενημέρωσης για τις χελώνες Καρέτα καρέτα.

Αφού γίναμε και νομότυπα σύλλογος το Σεπτέμβρη, προγραμματίσαμε δύο -εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους- πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του έτους με σκοπό να κάνουμε γνωστή την ίδρυση του συλλόγου μας, τη δράση του και τους σκοπούς του στο κοινό. Πρόκειται για μια Ροκ Συναυλία που πραγματοποιήσαμε στις 11 Οκτώβρη στο Δημοτικό Στάδιο Γυθείου και απευθυνθήκαμε κυρίως στους νέους και που τα έσοδα θα διατεθούν για αγορά εξοπλισμού πυροπροστασίας από το σύλλογό μας και μια προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα «Βυζαντινά Μνημεία της Μάνης», με ελεύθερη είσοδο, στο Πνευματικό Κέντρο Γυθείου στο τέλος του Νοέμβρη, που απευθυνόμαστε στο πιο... «ώριμο» κοινό.

Τι κάναμε το 2009 και τι σκοπεύουμε να κάνουμε από δω και πέρα;
Ως τώρα (Μάρτιος 2009), δημιουργήσαμε ένα "χειροποίητο" DVD με το ντοκιμαντέρ της Μαργαρίτας Καρλαύτη "Περιήγηση σε γνωστές και άγνωστες γωνιές στο Δ. Γυθείου" και διοργανώσαμε την προβολή του τον Ιανουάριο του 2009 και επίσης τον Φεβρουάριο του 2009 διοργανώσαμε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αποστείλαμε σειρά ερωτημάτων στους αρμόδιους φορείς (υπουργεία, Περιφέρεια Πελοποννήσου ΤΕΔΚ Λακωνίας) σχετικά με το θέμα. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του Γυθείου. Παράλληλα από τον Φεβρουάριο 2009 ως τον Μάϊο 2009 θα "τρέχει" μαθητικός διαγωνισμός Φωτογραφίας στα Γυμνάσια και Λύκεια της Μάνης με την ονομασία "Γιάννης Βουρλίτης" και θέμα τη "Μάνη" με την υποστήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λακωνίας και Μεσσηνίας και άλλων τοπικών συλλόγων.

Τα σχέδιά μας είναι αρκετά και οπωσδήποτε χρειάζονται υποστήριξη..., τη δική σας υποστήριξη, για να ευοδωθούν. Χωρίς να θέλουμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, στα σχέδια για το 2009 είναι να οργανώσουμε μία μόνιμη και επισκέψιμη έκθεση φωτογραφίας μανιάτικης θεματολογίας με έργα των μελών μας, να αναλάβουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης (τουλάχιστον χαρτιού), να γίνει εκπαίδευση των μελών μας στον τομέα της πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τους χειμερινούς μήνες και να ενταχθεί ο σύλλογός μας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και να διοργανώσουμε ένα «Μανιάτικο τριήμερο» στη διάρκεια των Μαραθωνησείων ’09 με διάφορα δρώμενα.
Εξυπακούεται πως παράλληλα θα εκτελέσουμε και άλλα μικρότερης εμβέλειας και σημασίας σχέδια, καθώς και ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας στον τομέα της πυροπροστασίας.

Πως μπορείτε να μας υποστηρίξετε;
Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης, ως ανεξάρτητο και αυτόνομο σωματείο για το περιβάλλον και τον πολιτισμό στη Μάνη... και όχι μόνο, βασίζεται στην υποστήριξη των φίλων του... στη δική σας υποστήριξη. Εάν λοιπόν βρήκατε ενδιαφέρουσα την προσπάθεια μας, τις δράσεις μας και τα σχέδιά μας και θέλετε να μας υποστηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους:
1) Να γίνετε «Ενεργό Μέλος», με προσφορά έργου στα θέματα που έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, ή «Επίκουρο Μέλος» με οικονομική συνεισφορά και συμμετοχή στο βαθμό που θέλετε και μπορείτε στις διάφορες εκδηλώσεις, ή απλώς «Φίλος» του συλλόγου μας και να έχετε αποσπασματική συμμετοχή, όποτε και όπου εσείς κρίνετε.
2) Να μιλήσετε για μας στους φίλους σας ή όσους νομίζετε πως ενδιαφέρονται για τους σκοπούς μας και τη δράση μας.
3) Να συμμετέχετε και να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες, που κατά καιρούς διοργανώνουμε.
4) Να μας ενισχύσετε είτε οικονομικά με κάποιου είδους δωρεά, είτε πρακτικά με παροχή εξοπλισμού σχετικού με τις δράσεις μας.
5) Να επικοινωνήσετε μαζί μας
με μέιλ στη διεύθυνση peripolomanis @ gmail.com (χωρίς τα κενά) , ή στο τηλέφωνο του συλλόγου 27330-93.221, ή στα κινητά τηλέφωνα: 6939-36.16.52 Θαλής Λαδακάκος, Πρόεδρος και 6977-30.64.94 Μαργαρίτα Καρλαύτη, Αντιπρόεδρος, για να μας πείτε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, ή να μας ενημερώσετε για κάποια εκδήλωση. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη συμμετοχή μας ή τη βοήθειά μας σε κάποιο σχετικό με τις δράσεις μας δρώμενο, ή να μας πείτε οτιδήποτε έπεσε στην αντίληψή σας, σχετικό με το με το Περιβάλλον ή τον Πολιτισμό στη Μάνη.

Ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης» είναι ανοικτός σε συνεργασίες με άλλους συλλόγους ή άτομα, που έχουν παρόμοιους στόχους και ενδιαφέροντα και θα προσπαθήσει να ενσωματώσει ιδέες και παρατηρήσεις που θα του γίνουν, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα και όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες όσων φίλων έρθουν κοντά μας.