2 Απριλίου 2017

Ψήφισμα του Συλλόγου Αρχαιολόγων υπέρ του αγώνα μας ενάντια στα αιολικά!


Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (27/3/2017) υπέρ του αγώνα μας ενάντια στην εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων στη Μάνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση του Συλλόγου Αρχαιολόγων σχετικά με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, η γνωμοδότηση της οποίας δεν υιοθετήθηκε τελικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπ. Πολιτισμού. Διαβάστε όλο το κείμενο: 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ 
Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν 
Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Αθήνα, 27/3/2017
Ψήφισμα υποστήριξης των 28 οικολογικών σωματείων, συλλόγων και φορέων Μάνης για την
αποτροπή εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας στον Κάτω Ταύγετο στη
Λακωνική Μάνη.
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) με το παρόν ψήφισμα εκφράζει τη
συμπαράστασή της στην Επιτροπή Αγώνα των Μανιάτικων συλλόγων και των Μανιατών ενάντια στην εγκατάσταση, σε πρώτη φάση, 42 ανεμογεννητριών βιομηχανικού τύπου ύψους 120μ. και των συνοδών έργων, στη χερσόνησο της Λακωνικής Μάνης που εγκρίθηκαν ύστερα από κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του ΚΑΣ, με τις υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 33352/19612/803/213 (03/02/17) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 24122/13998/594/164 (26/01/2017) Υπουργικές Αποφάσεις.
Η μανιάτικη χερσόνησος είναι γεμάτη από αναρίθμητα αρχαία και νεώτερα μνημεία (πάνω από 30.000 παλαιοντολογικά και προϊστορικά ευρήματα, 269 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, 1.000 πύργοι, πάνω από 400 παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες), τα μοναδικά παγκοσμίως λιμναία σπήλαια του Δυρού (καθώς και άλλα ανεξερεύνητα ακόμη), συγκεντρώνοντας το 70% του συνόλου των παραδοσιακών οικισμών ολόκληρης της χώρας (96 παραδοσιακοί οικισμοί στον Δήμο Ανατολικής Μάνης επί συνόλου 118 σε όλη την Πελοπόννησο).
Συντασσόμαστε με τη θέση των συναδέλφων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας σύμφωνα με την οποία «τα ανωτέρω αιολικά πάρκα συνιστούν επέμβαση μείζονος σημασίας από την οποία θα επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη τόσο στα διάσπαρτα στην περιοχή μνημεία, τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως και τους νεώτερους χρόνους όσο και στο άμεσο περιβάλλον τους. Θα πληγεί δηλαδή αυτή η ξεχωριστή γεωγραφική, ιστορική, οικιστική και πολιτισμική ενότητα με συνέπεια την απώλεια της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της και της αυθεντικότητας του χαρακτήρα της».