2 Νοεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ(ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (2010)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ
1. Μια από της αρμοδιότητες των νέων δήμων είναι η λειτουργία των κέντρων υγείας και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχετε στο πρόγραμμά σας κάποιους σχετικούς σχεδιασμούς και ποιους;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ
2. Ο τουρισμός και η γεωργία αποτελούν τους δυο κύριους παραγωγικούς κλάδους της περιοχής. Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε, έχετε κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο, ώστε τα εισοδήματα του μεγάλου μέρους των πολιτών του Δήμου μας, που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, να μην πληγούν και ποιο είναι αυτό ;

ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
3. Αρκετοί από τους νέους του τόπου μας, μην έχοντας πληθώρα επιλογών, βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό και επίσης, αρκετά αθλητικά σωματεία δραστηριοποιούνται στον τόπο μας. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τον αθλητισμό, αλλά και τη νεολαία γενικότερα;

ΑΠΕ
4. Ως Περιβαλλοντικό Σωματείο, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι θέσεις σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πως σκοπεύει να κινηθεί ο Δήμος ως προς αυτή την κατεύθυνση; Ως προς τις επιλογές σας ποια είναι τα κριτήριά σας; Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σχετικά και αν ναι ποιο είναι αυτό;

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
5. Στους τέσσερις Δήμους που συναποτελούν το νέο Δήμο Ανατολικής Μάνης, δεν υπάρχει σήμερα νόμιμος χώρος για την απόθεση των σκουπιδιών και ήδη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πως έχετε αποφασίσει να αντιμετωπίσετε αυτό το σημαντικό θέμα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να υλοποιηθεί;

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
6. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Δήμο μας περιοχές, που οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν επαρκούν, ή βρίσκονται σε κακή κατάσταση, ή παραμένουν ημιτελείς. Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν ελλέιψεις διδακτικού προσωπικού, ή/και ανεπάρκεια πόρων για να λειτουργήσουν οι υπάρχουσες μονάδες ή/και να δημιουργηθούν νέες.
Ποιες ενέργειες θα κάνετε ώστε να υπάρξει κτηριακή επάρκεια, συντήρηση όπου κρίνεται απαραίτητο, και στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, των σχολικών μονάδων και παιδικών σταθμών ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα;

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
7. Στην υδροδότηση αρκετών περιοχών και στην ποιότητα του νερού, υπάρχουν προβλήματα. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ώστε αφενός να διασφαλιστεί / αναβαθμιστεί η ποιότητα του νερού και αφετέρου να εξασφαλιστεί η επάρκειά του; Θα προχωρήσετε σε διαχωρισμό άρδευσης – ύδρευσης;

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ
8. Στις περιοχές της Μέσα Μάνης υπάρχει χρόνιο πρόβλημα με τα «αδέσποτα» βοοειδή, που προκαλούν από ζημιές έως και ατυχήματα, χωρίς ποτέ να εμφανίζεται, ή να βρίσκεται κάποιος υπεύθυνος γι’ αυτά. Ποια είναι η θέση σας για το εν λόγω θέμα και πως σκοπεύετε να δώσετε λύση στην παράνομη και ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία;

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
9.α) Ο Βιολογικός σταθμός καθαρισμού των λυμάτων βασανίζει χρόνια την πόλη του Γυθείου. Θα προχωρήσετε με τον υπάρχοντα σχεδιασμό που προβλέπει την εγκατάστασή του στη Λίμνη; Είτε ναι, είτε όχι (αν όχι αναλύστε μας την πρότασή σας), σε τι χρονικό ορίζοντα προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο; β) Επίσης, επειδή πια μιλάμε για όλη την Ανατολική Μάνη, είναι στο πρόγραμμά σας να προχωρήσετε σε εγκατάσταση βιολογικών σταθμών καθαρισμού και σε άλλα σημεία του ενοποιημένου Δήμου, ώστε να εξηπηρετηθούν και άλλες περιοχές και αν ναι, για ποιες περιοχές πρόκειται και για ποια σημεία;

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
10. Η Μάνη έχει πάμπολα μνημεία να επιδείξει, που όμως δυστυχώς στην πλειοψηφία τους δεν έχουν, όχι αναδειχθεί, αλλά ούτε καν στοιχειωδώς προστατευθεί. Ποιές είναι οι προθέσεις σας πάνω στον τομέα του πολιτισμού ως προς τα μνημεία, ως προς τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και ως προς τα πολιτιστικά αγαθά που προσφέρει ο Δήμος στους πολίτες;

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
11. «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι, αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια». Έτσι και ένας Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει διαφάνεια διαδικασιών, προκειμένου να αποφευγχθεί η παραπληροφόρηση και τα υπονοούμενα. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να διασφαλίσετε, ότι θα υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου και επιπλέον σε θέματα διαγωνισμών, απ’ ευθείας αναθέσεων κλπ το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο δυνατό για το Δήμο και γνωστός ο τρόπος, που επετεύχθη, στους πολίτες;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
12. Δεδομένης της οικονομικής ανεπάρκειας των δήμων και της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων, από ποιές δημοτικές δραστηριότητες θα περικόψετε δαπάνες; θα απολύσετε εργαζόμενους; θα εκχωρήσετε μέσω αδειοδότησης στον ιδιωτικό τομέα τμήματα της δημόσιας υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας; θα εκχωρήσετε μέσω leasing ή συγχρηματοδότησης δημοτική περιουσία σε ιδιώτες;