15 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΝΗ»Όνοματεπώνυμο μαθητή/ριας
Σχολείο – τάξη
Τηλέφωνο e-mail - Φαξ
Υπεύθυνος καθηγητής
Ημερομηνία αποστολής

Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 1 ____________________________________
Σχόλιο ________________________________________________________
Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 2 ____________________________________
Σχόλιο _________________________________________________________
Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 3 ____________________________________
Σχόλιο _________________________________________________________
Τίτλος φωτογραφίας με κωδικό 4 ____________________________________
Σχόλιο _________________________________________________________


Νομικοί όροι:
Κάθε υποψηφιότητα (φωτογραφία) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της, (δηλαδή την έχει τραβήξει ο ίδιος), αλλά με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν, να προβληθούν - εκτεθούν τα έργα τους στο ευρύ κοινό από το διοργανωτή χωρίς αξίωση αμοιβής ή/και να περιληφθούν φωτογραφίες τους σε κατάλογο/λεύκωμα, αρκεί να αναφέρεται το όνομα του εκάστοτε δημιουργού.
Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές και βλάβες που θα προκληθούν στα έργα, αν και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους.
Τα έξοδα αποστολής των έργων επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και όχι τους διοργανωτές και τα έργα που θα σταλθούν δεν επιστρέφονται.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και των προθεσμιών κατάθεσης των έργων, καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκθέσεων αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του καθώς και των αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής.

Δηλώνω συμμετοχή και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

Όνομα και υπογραφή μαθητή/τριας