15 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ - Τα καυτά ερωτήματα σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Ο «Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ)» προκειμένου να πιέσει τους αρμοδίους φορείς προς την κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την όσο το δυνατόν φιλικότερη προς το περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων με τους περίφημους δεματοποιητές, εκτός από την ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε στις 7/2/09, απέστειλε στις 25/2/09 τα κάτωθι «καυτά» ερωτήματά στους αρμόδιους υπουργούς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Σουφλιά, Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, στο Γ.Γ. Πελοποννήσου κ Αγγελόπουλο και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας κ. Αργειτάκο, με κοινοποίηση στους βουλευτές Λακωνίας, προσδοκώντας σε ξεκάθαρες και υπεύθυνες απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν.

Πρόθεσή μας είναι να πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να πάρουμε επίσημες απαντήσεις και δεσμεύσεις, αλλά και να προβληματίσουμε – ενημερώσουμε τον κόσμο, συνεισφέροντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που λέγεται «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

Ερωτώνται λοιπόν οι αρμόδιοι φορείς:

1) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά για οριστική και ολοκληρωμένη λύση σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα, ποιες πρακτικές θα ακολουθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και τι ακριβώς σχεδιάζεται για το Ν. Λακωνίας;

2) Η εγκατάσταση δεματοποιητών έχει εφαρμοστεί σε άλλο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και αν ναι, τι αποτελέσματα είχε;

3) Έχει γίνει μελέτη για την προμήθεια των δεματοποιητών; Και αν ναι οι εν λόγω δεματοποιητές ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν; Είναι κατάλληλοι για σύμμεικτα απορρίμματα και τι προβλέπεται να γίνεται με τα υγρά λήμματα που θα προκύπτουν από την αποστράγγιση των απορριμμάτων; Όσον αφορά στη Λακωνία, θα αποθηκεύονται ως έχουν για μελλοντικό καθαρισμό ή θα γίνεται επιτόπια επεξεργασία καθαρισμού τους; Πως ακριβώς θα γίνεται η διαδικασία αποστράγγισης και ο καθαρισμός και πως θα διασφαλίζεται (με τι ελέγχους δηλαδή), πως τα υγρά λήμματα (στραγγίδια), που θα μένουν στο τέλος, θα είναι απαλλαγμένα από κάθε επικίνδυνη ουσία και δε επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών;

4) Δέχεστε πως οι δεματοποιητές για να αποδώσουν ως (έστω και προσωρινή) λύση, πρέπει να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με ανακύκλωση, ώστε να φτάνουν σ’ αυτούς όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα; Αν ναι, τι ποσοστό ανακύκλωσης πρέπει να επιτευχθεί εντός της τριετίας, προκειμένου να λειτουργήσουν ικανοποιητικά οι δεματοποιητές και ποια η εκτίμησή σας για το ποσοστό ανακύκλωσης που είναι εφικτό να επιτευχθεί στο Ν. Λακωνίας;
Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει στο Ν. Λακωνίας σχετικά με την ανακύκλωση και τι ενέργειες έχουν γίνει ή προβλέπεται να γίνουν προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση υλικών οι πολίτες του Ν. Λακωνίας;

5) Οι συμπιεσμένες μπάλες απορριμμάτων που θα προκύπτουν από τη δεματοποίηση, κάθε πότε θα απομακρύνονται από τα σημεία εγκατάστασης των δεματοποιητών και που θα πηγαίνουν; Ποιος φορέας θα έχει τη διαχείρισή και τον έλεγχο και πως θα διασφαλίζεται, ότι στο διάστημα, που θα παραμένουν σωρευμένες στους χώρους δίπλα από τους δεματοποιητές, δε θα προκύπτουν άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα (πχ. να διαλύονται / σκορπίζονται / εκρήγνυνται / αναφλέγονται) λόγω έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, ή λόγω ακατάλληλης ή πλημμελούς διαχείρισής τους (πχ. υπερβολική σώρευση / λανθασμένη χωροθέτηση / αποθήκευση).

6) Όσον αφορά τα σημεία εγκατάστασης των δεματοποιητών στο Ν. Λακωνίας με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν; Τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης των περιοχών και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Ο.Τ.Α. και η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση; Για κάποια σημεία που υπάρχουν έντονες αντιδράσεις (όπως πχ. της Αφυσσού, αλλά πλέον και της Αρεόπολης) τι προβλέπεται να γίνει;

(Εννοείται, πως ό,τι απαντήσεις πάρουμε, θα δημοσιευθούν)